Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

Prvo osnovno Javno Tužilaštvo: Oformljeno odeljenje za nasilje u porodici


Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu oformilo je posebno odeljenje za borbu protiv nasilja u porodici, sastavljeno od tri zamenika javnog tužioca koji će postupati samo u krivičnom predmetima protiv polne slobode i krivičnih dela protiv braka i porodice, saopšteno je iz tog tužilaštva.

Posebno odeljenje je formirano na inicijativu Republičkog javnog tužilaštva i svakodnevno će, zajedno sa policijom, biti u kontaktu sa Centrom za socijalni rad.

Tužilaštvo je napomenulo da je u toku postupak u odnosu na 34 prijave, dok mu je od početka ove godine do 15. maja podneta 121 krivična prijava za krivično delo nasilje u porodici.

Od toga su 22 krivične prijave odbačene, u odnosu na 11 krivičnih prijava u toku je istražni postupak, a u odnosu na 80 podnetih krivčnih prijava u toku je predkrivični postupak. Takođe su donete tri osuđujuće prvostepene presude.

U saopštenju je navodi da se u Prvom osnovnom javom tužilaštvu u Beogradu po krivičnim prijavama za krivično delo nasilje u porodici postupa se po hitnom postupku - po samom prijemu krivične prijave.

Krivčne prijave se podnose policiji i tužilaštvu, a Centar za socijalni rad tužilaštvu dostavlja krivičnu prijavu kada proceni da se u porodici vrši nasilje.

Prvo osnono javno tužilaštvu u Beogradu 2012. godine zaključilo je protokol o saradnji sa Institutom za mentalno zdravlje u Palmotićevoj, u Beogradu, kojim je određeno da se osumnjičeni prema kojima se primenjuje institut odloženog krivičnog gonjenja za krivčno delo nasilje u porodici, podvrgne psihosocijalnoj terapiji u Institutu za mentalno zdravlje u Beogradu.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 27.05.2015.