Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SKGO: Sednice Predsedništva SKGO 2. juna 2015. godine


Sedma sednica Predsedništva Stalne konferencije gradova i opština (SKGO) biće održana u utorak, 2. juna 2015. godine, u prostorijama SKGO (Makedonska 22/8), sa početkom u 14 časova.

Osnovna tema sednice Predsedništva biće razmatranje novih zakonskih rešenja u oblasti lokalne samouprave:

Nacrta zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru;

• Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o dobrobiti životinja ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009);

Nacrta zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. list SRJ", br. 33/97 i 31/2001 i "Sl. glasnik RS", br. 30/2010).

Cilj ovog skupa je da se kroz diskusiju predstavnika gradova i opština sa jedne i predstavnika resornih ministarstva s druge strane, definišu najbolja rešenja za lokalne samouprave.

Sednici će prisustvovati mr Ivan Bošnjak, državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave sa saradnicima, kao i predstavnici Uprave za veterinu pri Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine.

Imajući u vidu da, javna rasprava o Nacrtu zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru traje do 4. juna, Nacrta zakona o opštem upravnom postupku do 26. juna, dok javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o dobrobiti životinja treba da počne u toku sledeće nedelje i trajaće do 19. juna, predstavnici lokalne samouprave mogu dostaviti svoje predloge vezane za pomenute zakone elektronskim putem na adresu: maja.stojanovic@skgo.org, najkasnije do ponedeljka, 1. juna.

Pored navedenog, na sednici Predsedništva će biti razmatrane i inicijative prema Ministarstvu zdravlja, kao i dokumenta od značaja za funkcionisanje SKGO. 

Izvor: Vebsajt SKGO, 27.05.2015.