Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

Primena Zakona o planiranju i izgradnji: Do sada izdato 660 lokacijskih i 556 građevinskih dozvola


Od početka primene novog Zakona o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014 i 145/2014), u Srbiji je izdato 660 lokacijskih i 556 građevinskih dozvola, izjavila je državna sekretarka u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Aleksandra Damnjanović.

Predstavnici ministarstva obišli su gotovo sve lokalne samouprave u zemlji kako bi obezbedili obrazovne radionice zaposlenma koji rade na ovom poslu i rešavali probleme koji se javljaju u praksi, rekla je Damnjanović.

Ona je naglasila da je od početka primene ovog zakona najviše izdato lokacijskih dozvola, dok su građevinske izdate po ranijim zahtevima.

Očekuje se da će već od juna broj zahteva biti znatno veći, navela je Damnjanović i podsetila da će od 1. januara 2016. godine početi izdavanje elektronskih građevinskih dozvola. Do tog datuma će svim lokalnim samoupravama biti omogućeno da koriste poseban softver za tu namenu, a jedini uslov koji treba da ispune je da imaju internet konekciju.

Da bi se izbeglo da lokalni organi odbijaju zahteve za izdavanje lokacijskih dozvola, potpisano je nekoliko uputstava koja preciziraju uslove i to sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, Ministarstvom poljoprivrede i zaštite životne sredine i preduzećem Putevi Srbije, naglasila je ona.

Takođe, otvoren je i kol-centar preko kojeg svi zainteresovani mogu da se raspitaju o uslovima potrebnim za dobijanje dozvola, a finansijsku podršku za taj centar, koji radi osam sati dnevno, obezbedio je NALED.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 27.05.2015.