Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

U PRIPREMI IZMENE ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA: Biće omogućeno spajanje i pripajanje domaćih firmi sa kompanijama iz inostranstva, lako seljenje sedišta preduzeća preko granice, ali i uvođenje dosad nepoznatih formi - evropsko akcionarsko društvo i evropsko ekonomsko interesno društvo


Ministarstvo privrede početkom aprila 2017. godine formiralo je radnu grupu koja će pripremiti izmene Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015 - dalje: Zakon). Pred Narodnom skupštinom Republike Srbije izmene Zakona bi mogle da se nađu krajem 2017. godine, a među glavnim novinama biće "zeleno svetlo" za spajanje i pripajanje domaćih firmi sa kompanijama iz inostranstva, lako seljenje sedišta preduzeća preko granice, ali i uvođenje dosad nepoznatih formi - evropsko akcionarsko društvo i evropsko ekonomsko interesno društvo.

Zakon se jednim delom menja u skladu sa zahtevima Pregovaračkog poglavlja 6, na putu evropskih integracija, ali i kako bi se otklonili problemi koji se sreću u primeni njegove poslednje verzije.

- Predviđa se uvođenje transnacionalnog spajanja. To znači da će srpsko privredno društvo moći da se spoji ili pripoji nekom evropskom i da se formira novo bilo u Srbiji, bilo u nekoj evropskoj zemlji - najavio je Dušan Vučković, v. d. pomoćnika ministra privrede, na skupu Saveta stranih investitora posvećenom Pregovaračkom poglavlju o pravu privrednih društava. - Biće moguće seljenje sedišta kompanije u neku od zemalja članica EU bez velikih administrativnih prepreka.

Kada je reč o rešavanju problema nastalih u godinama primene važećeg Zakona tražiće se način da mali akcionari dođu do veće zaštite, ali i da se pravno reši pitanje prinudne likvidacije preduzeća.

- Ići će se na zaštitu manjinskih akcionara prilikom prinudnog otkupa akcija - pojasnio je Vučković. - Dešava se da neko pokrene tužbu tokom tog postupka, postupak se zaustavlja i nastavlja se posle nekoliko meseci. Ostaje pitanje važi li cena od pre nekoliko meseci ili ne. To treba da se reguliše.

Izvor: Vebsajt Novosti, S. Bulatović, 26.04.2017.
Naslov: Redakcija