Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ODBOR ZA SSP: Napredak Srbije u pristupnim pregovorima


Predstavnici Srbije i Evropske komisije razmatrali su ispunjavanje kriterijuma za pristupanje iz Kopenhagena i sprovođenje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP), pre svega ključne reforme koje se sprovode u korist građana Srbije kao što je liberalizacija trgovine koju je omogućio ovaj sporazum.

U zajedničkom saopštenju Evropske komisije i Kancelarije za evropske integracije se navodi da je ta liberalizacija dovela do povećanja srpskog izvoza u EU za više od 70 odsto u periodu između 2010. i 2016. godine.

Odbor za stabilizaciju i pridruživanje je održao četvrti sastanak od stupanja SSP između EU i Srbije na snagu 1. septembra 2013. godine.

Sastanku su kopredsedavale Ketrin Vent, šef Odeljenja u Generalnom direktoratu za susedstvo i pregovore o proširenju i Ksenija Milenković, vršilac dužnosti direktora Kancelarije za evropske integracije.

Odbor za SSP je pozdravio napredak koji je Srbija ostvarila u protekloj godini u okviru pristupnih pregovora. Tom prilikom je još jednom naglašena jasna opredeljenost EU evropskoj perspektivi Srbije.

Odbor je analizirao napredak ostvaren u ispunjavanju političkih kriterijuma.

Odbor je istakao značaj sveobuhvatnih konsultacija sa zainteresovanim stranama u zakonodavnom i pristupnom procesu i ulogu Parlamenta u nadzoru nad izvršnom vlasti.

Naglašena je uloga nezavisnih regulatornih tela kao i značaj delotvornog praćenja njihovih zaključaka.

Odbor je podstakao Srbiju da nastavi sa ostvarivanjem uspeha u sprovođenju reformi državne uprave.

Takođe je istaknut značaj jačanja regionalne saradnje i progresivnog usklađivanja spoljne politike Srbije sa EU.

Kada su u pitanju pravosuđe i vladavina prava, Odbor za SSP je podsetio da je napredak u poglavljima 23 i 24 ključan za određivanje celokupnog tempa pristupnih pregovora.

Potvrđeno je ostvarivanje izvesnog napretka u reformi pravosuđa, poput smanjenja broja zaostalih predmeta, ali je istovremeno istaknuto da je neophodno uložiti dodatne napore.

Odbor za SSP je još jednom istakao naročiti značaj proaktivnog pristupa borbi protiv korupcije, organizovanog kriminala i terorizma. Osim toga, još jednom je ukazano na značaj zaštite osnovnih prava.

Odbor za SSP je pohvalio napore koje Srbija ulaže u rešavanje migrantske krize sa kojom je suočena cela Evropa. Istaknut je značaj regionalne saradnje u oblasti upravljanja migracijama i kontrole granica.

Pozdravljeni su napori koje Srbija ulaže u suzbijanje iregularnih migracija i naglašena nužnost usklađivanja postupka azila sa Evropskom unijom.

Odbor za SSP je takođe analizirao ekonomske kriterijume i konstatovao da je učinak srpske privrede u 2016. godini bio solidan, pri čemu je rast BDP-a bio viši a javni deficit niži od očekivanog. Istaknuta je potreba za ulaganjem daljih napora za konsolidaciju budžeta i ubrzanje strukturnih reformi, konkretno po pitanju unapređenja poslovnog okruženja i podsticanja investicija.

Evropska komisija je naglasila da će nastaviti da pomaže Srbiji u unapređenju ekonomskog upravljanja.

Odbor je konstatovao da je realizacija SSP-a generalno zadovoljavajuća.

Liberalizacija trgovine koju je omogućio Sporazum dovela je do velikog povećanja srpskog izvoza u EU: preko 70 odsto u periodu između 2010. i 2016. godine.

Odbor za SSP je razmotrio trenutno stanje u različitim oblastima obuhvaćenim SSP-om i konstatovao nedavni napredak u oblasti trgovine, industrije, carine i oporezivanja, poljoprivrede, unutrašnjeg tržišta i konkurencije, inovacija, informatičkog društva i socijalne politike, saobraćaja, životne sredine i energetike.

Istaknute su oblasti u kojima je potrebno ulaganje većih napora kako bi se poboljšala usklađenost sa SSP-om, poput unapređenja kontrole državne pomoći, ali je istovremeno pohvaljeno ukidanje zaštitnih mera za određene poljoprivredne proizvode.

Konačno, Odbor je razmotrio opsežnu finansijsku pomoć Evropske unije Srbiji.

EU je posvećena daljem pružanju podrške Srbiji u procesu pristupanja EU, uključujući i finansijsku podršku.

Od 2007. godine, odobreno je blizu 1,8 milijardi evra podrške pristupanju Srbije EU.

EU je podržala Zapadni Balkan i u rešavanju migrantske krize; naime, Srbija je od avgusta 2015. dobila više od 50 miliona evra pomoći.

Od 2000. godine, EU je, zajedno sa državama članicama, ubedljivo najveći donator sa 75 odsto od ukupne bespovratne pomoći koju je Srbija primila.

Obe strane su se složile da će Odbor za SSP nastaviti da igra važnu ulogu u obezbeđivanju kontinuiteta procesa stabilizacije i pridruživanja.

Odbor je zaključio da je pravilno sprovođenje obaveza koje proizlaze iz SSP-a značajno za ocenjivanje opšteg napretka u procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji.

Izvor: Vebsajt RTV, 27.04.2017.