Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

IZMENE ZAKONA O AGENCIJI ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE: Transparentnost Srbije navodi da bi, izmenama Zakona, Agencija morala da dobije veća ovlašćenja u oblasti kontrole


Rok za izmenu Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 53/2010, 66/2011 - odluka US, 67/2013 - odluka US, 112/2013 - autentično tumačenje i 8/2015 - odluka US - dalje: Zakon), kojim bi se povećale nadležnosti Agencije, istekao je pre nešto više od dve godine. Vlada Republike Srbije je u međuvremenu propisala novi rok nacrtom Akcionog plana za Poglavlje 23, ali je i taj rok istekao pre pet meseci.

U oceni sistema društvenog integriteta, Transparentnost Srbije (TS) navodi da Agencija za borbu protiv korupcije ne raspolaže odgovarajućim resursima i da se suočava sa opstrukcijom u pokušaju da izdejstvuje izmenu Zakona, kojom bi dobila veća ovlašćenja u oblasti kontrole. Prevencija je jedna od glavnih oblasti rada Agencije i ona je u potpunosti posvećena ovom delovanju. Takođe je aktivna na polju obuke i edukacije, ali je obim ograničen raspoloživim sredstvima.

U analizi TS-a su date sledeće preporuke:

1. Vlada Republike Srbije bi trebalo da izmeni Poslovnik Vlade ("Sl. glasnik RS", br. 61/2006 - prečišćen tekst, 69/2008, 88/2009, 33/2010, 69/2010, 20/2011, 37/2011, 30/2013 i 76/2014) i druge relevantne akte u cilju da se obavežu predlagači propisa da će zatražiti mišljenje Agencije po pitanju normi koje bi mogle uticati na korupciju ili borbu protiv korupcije i da će sami opisati takve rizike u obrazloženju predloga propisa;

2. Parlamentarni odbori bi trebalo da uzmu u obzir analize nacrta zakona koje radi Agencija i da pozovu Agenciju da učestvuje u izradi amandmana;

3. Izmenama Zakona trebalo bi povećati nadležnosti Agencije u oblasti kontrole i provera (prijava imovine, izveštaja političkih stranaka), kao što je predviđeno Akcionim planom za sprovođenje Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018. godine ("Sl. glasnik RS", br. 57/2013) i modelom izmena Zakona koji je predložila Agencija.

4. Kroz izmene Zakona Narodna skupština Republike Srbije bi trebalo da poveća količinu informacija (imovina u vlasništvu firmi u vlasništvu funkcionera, kao što su udeli u drugim firmama, nekretnine; informacije o prihodima iz dozvoljenih privatnih izvora) iz prijava imovine koja će biti objavljena;

5. Kroz izmene Zakona Narodna skupština Republike Srbije bi trebalo da u Zakonu propiše minimalni broj kontrola i minimalni sadržajem kontrola prijava imovine koje Agencija treba da izvrši i da obezbedi dovoljna ovlašćenja i sredstva za takve kontrole (npr. svaki funkcioner bi trebalo da se proveri u periodu od 4 godine)

6. Kroz izmene Zakona, Narodna skupština Republike Srbije bi trebalo da dodatno ograniči broj članova odbora Agencije koje predlažu političke institucije i da jasnije reguliše proces odlučivanja Odbora;

7. Parlament bi blagovremeno trebalo da raspravlja o izveštajima Agencije i pozviva na odgovornost izabrane zvaničnike kada problemi identifikovani u izveštajima Agencije iz prethodnih godina i dalje ostanu nerešeni.

Izvor: Vebsajt Transparentnost Srbije, 24.04.2016.
Naslov: Redakcija