Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

U PRIPREMI IZMENE ZAKONA O POREZIMA NA IMOVINU: Predviđeno povećanje poreske stope za pravna lica, kako bi se nadomestili prihodi lokalnih samouprava koji će biti umanjeni ukidanjem ekološke takse i firmarina


Preduzeća će, po svemu sudeći, od iduće godine plaćati veći porez na imovinu. Da li će i građanima ovaj namet biti uvećan, biće poznato kada svetlo dana ugledaju izmene Zakona o porezima na imovinu ("Sl. glasnik RS", br. 26/2001, "Sl. list SRJ", br. 42/2002 - odluka SUS i "Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 - odluka US, 47/2013 i 68/2014 - dr. zakon - dalje: Zakon), na kojima trenutno radi Ministarstvo finansija.

Osnovni razlog za menjanje načina obračuna ovog poreza je planirano usvajanje Nacrta zakona o finansiranju lokalne samouprave, kojim će lokalni budžeti ostati "tanji" na ime ukidanja naplate ekološke takse i firmarina, pa je plan da opštine gradovi ova sredstva nadomeste upravo kroz povećanje stope poreza na imovinu, prvenstveno pravnih lica.

Fiskalni savet smatra da bi odgovarajuće ciljno povećanje poreske stope za preduzeća i druga pravna lica, prilikom integracije firmarina u porez na imovinu, zapravo moglo da umanji njihov privilegovan poreski tretman u važećem Zakonu.

Građani sada porez na imovinu plaćaju po progresivnoj stopi od 0,4 do dva odsto, a preduzeća po jedinstvenoj stopi od 0,4 odsto.

- Dodatno, pravnim licima je data mogućnost da pri obračunu poreske obaveze umesto procene lokalne administracije koriste procenjenu vrednost nepokretnosti u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima i da na taj način potencijalno smanje svoju poresku obavezu - ukazuje Fiskalni savet, upozoravajući da je prilikom integrisanja naknade za životnu sredinu i firmarine u porez na imovinu potrebno izbeći prelivanje poreskog tereta na građane.

- U ovom kontekstu potrebno je uraditi detaljnije analize na mikro nivou kako bi se razmotrili i alternativni pristupi. Na primer, uporediti efekte povećanja samo za ona pravna lica koja se opredele za procenu vrednosti nepokretnosti na osnovu međunarodnih računovodstvenih standarda - ukazuje Fiskalni savet.

Izvor: Vebsajt Novosti, D. I. Krasić, 27.04.2016.
Izvod iz vesti, Naslov, Obeležavanje: Redakcija