Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

RASPISAN KONKURS ZA JAVNE BELEŽNIKE: Pomeren pismeni deo javnobeležničkog ispita u maju


Izvršni odbor Javnobeležničke komore Republike Srbije u skladu s rešenjem Ministarstva pravde je 24. aprila raspisao Javni konkurs za imenovanje javnih beležnika koji će biti otvoren 30 dana od dana raspisivanja, saopštila je Javnobeležnička komora Srbije.

Za javnog beležnika može biti imenovano lice koje ispunjava sledeće uslove: da je državljanin Republike Srbije, da je poslovno sposoban i da ima opštu zdravstvenu sposobnost, da ima diplomu Pravnog fakulteta u Srbiji ili da je nostrifikovalo diplomu Pravnog fakulteta stečenu izvan Srbije, da je položilo pravosudni ispit i ispit za javnog beležnika i da ima najmanje pet godina radnog iskustva u pravnoj struci posle položenog pravosudnog ispita.

Između ostalog, uslov je da je kandidat dostojan javnog poverenja za obavljanje poslova javnog beležništva, da govori, piše i čita srpski jezik, a na područjima one jedinice lokalne samouprave gde je u službenoj upotrebi i jezik manjine da poznaje i jezik te manjine ili da priloži sporazum o saradnji sa sudskim prevodiocem za jezik te manjine. Neophodno je da kandidat ima ili da može dokazati da će obezbediti odgovarajuće prostorije i opremu za obavljanje delatnosti javnog beležnika.

Kandidat koji bude izabran za javnog beležnika mora imati prebivalište na dan polaganja zakletve na području opštine, odnosno grada koji je u odluci o imenovanju određen kao njegovo službeno sedište. Ako je u odluci o imenovanju javnog beležnika kao njegovo službeno sedište određena gradska opština, javni beležnik mora imati prebivalište na dan polaganja zakletve na području grada kojem pripada ta gradska opština.

Kompletan tekst konkursa sa tačnim brojem izvršilaca, mestima za koja se može konkurisati formularom za prijavu i objašnjenjem o načinu prijave pogledajte ovde (ONLINE).

Istovremeno, Ministarstvo pravde obaveštava da će Pismeni deo javnobeležničkog ispita umesto 17. maja, biti održan 23. maja, 2015. godine.

Izvor: Vebsajt Javnobeležničke komore, 27.4.2015.