Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SUPROTSTAVLJENA ČITANJA ZAKONA O DRŽAVNOM PREMERU I KATASTRU I ZAKONA O JAVNOM BELEŽNIŠTVU PRETE DA BLOKIRAJU PRAVOSUĐE


- Krhko primirje koje je početkom godine uspostavljeno između advokata i Ministarstva pravde kada je izmenjen Zakon o javnom beležništvu po svemu sudeći se nalazi u rukama službenika katastra.

Prema rečima Jasmine Milutinović, članice Upravnog odbora Advokatske komore Srbije, ukoliko službenici katastra budu upisivali imovinu na osnovu ugovora koji su sačinili javni beležnici, protiv tih službenika će biti podnete krivične prijave. Ona je dodala da nijedna prijava još uvek nije podneta, ali da advokati stoje u pripravnosti.

Milutinovićeva je istakla da je ovoliku odgovornost na pleća službenika katastra prebacio Republički geodetski zavod.

- Oni su njima 6. aprila poslali dopis u kojem im sugerišu da prilikom donošenja odluke o tome da li će prihvatati ugovore sačinjene u formi javnobeležničkog zapisa imaju u vidu Zakon o državnom premeru i katastru, navela je Milutinovićeva.

Problem sa ovim dopisom je u tome što taj zakon nije upodobljen sa poslednjim promenama i što ostavlja svim učesnicima prostor za suprotstavljeno čitanje istog.

- Javna isprava na osnovu koje se može izvršiti upis je odluka suda, drugog državnog organa ili organizacije koja vrši javna ovlašćenja, koji su po zakonu nadležni da donose odluke kojima se odlučuje o pravima, odnosno o drugim činjenicama koje se upisuju u katastar nepokretnosti, stoji u članu 88 Zakona o državnom premeru i katastru.

Iz ovoga javni beležnici čitaju da nema pravnih prepreka da u katastar budu upisane nepokretnosti čiji promet je regulisan u formi javnobeležničkog zapisa.

Advokati sa druge strane to ne vide tako. Oni su četiri meseca protestovali insistirajući upravo na tome da poslovi sklapanja ugovora o prometu nepokretnosti budu vraćeni njima. I do toga su došli kada je početkom godine izmenjen Zakon o javnom beležništvu. Po tom dogovoru, ugovore o prometu nepokretnosti sačinjavaju advokati ili sami građani, a javni beležnici ih samo overavaju.

Neko sistemsko rešenje za ovaj problem nije na vidiku. Jasmina Milutinović kaže da nisu u planu sastanci sa predstavnicima Republičkog geodetskog zavoda i da se čekaju postupci službenika katastra. Ona je dodala da će danas biti održana sednica Upravnog odbora AKS, na kojoj će se između ostalog razgovarati i o načinu na koji će advokati reagovati ukoliko dođe do kršenja dogovora kojim je okončan njihov štrajk. 

Izvor: www.danas.rs, V. Jeremić