Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OTVORENE JAVNE RASPRAVE O RADNOJ VERZIJI NACRTA ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VISOKOM SAVETU SUDSTVA I ZAKONA O DRŽAVNOM VEĆU TUŽILACA


Pomoćnik ministra pravde i državne uprave u Vladi Republike Srbije Čedomir Backović izjavio je da je razlog izmene Zakona o Visokom savetu sudstva i Zakona o Državnom veću tužilaca potreba njihovog usklađivanja sa setom novih pravosudnih zakona.

Backović je prilikom otvaranja javnih rasprava o radnoj verziji nacrta zakona o izmenama i dopunama pomenutih zakona, koje su održane u apelacionim sudovima u Nišu i Kragujevcu, podsetio na to da se novi set pravosudnih zakona primenjuje od 1. januara ove godine.

Takođe, kako je dodao, razlog za ove izmene jeste i realizacija Akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategije reforme pravosuđa za period od 2013. do 2018. godine.

Backović je istakao da se najznačajnije novine ovih zakona odnose na unapređenje transparentnosti rada Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca, uštedu sredstava za rad i njihovo preusmeravanje na jačanje administrativnih kancelarija, kao i na unapređenje izbornog procesa za izbor izbornih članova.

On je objasnio da će ubuduće glasati sve sudije i tužioci, a ne samo oni sa stalnom funkcijom.

Prema njegovim rečima, ukoliko budu usvojene predložene izmene, svi predlagači će predlagati samo jednog kandidata za jednog člana Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca.

Ovim izmenama i dopunama zakona će, kako je naveo, u velikoj meri biti unapređene i odredbe za odgovornost izbornih članova kroz uvođenje posebnog postupka za izglasavanje nepoverenja.

Radna grupa Ministarstva pravde i državne uprave koja radi na izradi ovih zakona je ponudila dva rešenja kako bi se izbegli eventualni problemi u ovim savetima, rekao je Backović.

Jedno od rešenja je, kako je objasnio, da nakon stupanja na snagu zakona prestane mandat postojećim izbornim članovima Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca, a da se odmah nakon toga sprovedu izbori za nove članove.

Prema njegovim rečima, drugo rešenje jeste da sadašnji saziv vrši funkciju do isteka mandata izbornih članova, nakon čega bi bili sprovedeni izbori, u skladu sa novim zakonom.

U oba slučaja bilo bi potrebno izabrati predsednike Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca u skladu sa novim zakonima, naglasio je pomoćnik ministra.

Backović je ukazao na to da je cilj ovako predviđenih alternativnih rešenja to da se u toku javnih rasprava čuje glas stručne i naučne javnosti, i da se u skladu sa iznetim stavovima jedno od ponuđenih alternativnih rešenja eliminiše iz konačnih tekstova nacrta, kako bi se usvojila najbolja zakonska rešenja koja će omogućiti efikasniji i delotvorniji rad ovih pravosudnih institucija.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine Republike Srbije, 27.4.2014.