Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOZI POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DRŽAVNE ORGANE I UREDBE O NAKNADI TROŠKOVA I OTPREMNINI DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA: Usaglašeni tekstovi dostavljeni ministarstvima finansija, pravde i rada na zvanično mišljenje


U petak, 15. marta 2019. godine, održan je sastanak u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave radi usaglašavanja Predloga posebnog kolektivnog ugovora za državne organe sa primedbama sindikata.

Usaglašen tekst Posebnog kolektivnog ugovora, kao i Uredba o izmenama Uredbe o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika dostavljeni su ministarstvima finansija, pravde i rada na zvanično mišljenje.

 Preuzmite:

- Predlog PKU za državne organe

-  Predlog uredbe o izmenama Uredbe o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika  

Izvor: Vebsajt Sindikata pravosuđa Srbije, 20.03.2019.
Naslov: Redakcija