Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UNAPREĐENJE DOSTAVE SUDSKIH PISMENA I NAPLATE SUDSKIH TAKSI U OSNOVNIM SUDOVIMA


Predstavnici Ministarstva pravde i USAID Projekta vladavine prava sastali su se, 21. marta 2019. godine, u prostorijama Trećeg osnovnog suda u Beogradu sa predstavnicima ovog suda sa kojima su razgovarali o unapređenju naplate sudskih taksi i dostave sudskih pismena.

Predstavnici USAID Projekta vladavine prava predstavili su pomoćniku ministra pravde, Jeleni Deretić, i predsedniku Trećeg osnovnog suda u Beogradu, Dušanu Agatonoviću, detaljan plan aktivnosti koje je Projekat već započeo da sprovodi, a koje se tiču unapređenja naplate sudskih taksi i unapređenja procesa dostave sudskih pismena, a kroz izmene poslovnog softvera za evidenciju sudskih predmeta (AVP) u osnovnim i višim sudovima.

Cilj ovih izmena jeste uspostavljanje automatizovnog procesa obračuna i obrade sudskih taksi u osnovnim i višim sudovima, te blagovremena naplata i vođenje jedinstvenih evidencija o propisanim i naplaćenim taksama. Takođe, izmenama bi se omogućilo vođenje precizne statistike i bolje izveštavanje, odnosno sveobuhvatan uvid u stanje propisanih, naplaćenih i nenaplaćenih taksi kako za sudove tako i za Ministarstvo pravde. Automatizacija ovog koraka u postupku donosi i rasterećenje za sudije, jer ih oslobađa dela administrativnog posla, a ostavlja više vremena za odlučivanje u predmetima. Uspešna naplata taksi je takođe važna za funkcionisanje samih sudova jer se jedan deo ovako naplaćenih sredstava vraća sudovima u svrhu unapređenja materijalnog položaja.

Predstavnici Projekta su istakli da će se u narednom periodu započeti sa realizacijom aktivnosti u cilju unapređenje procesa dostave sudskih pismena kroz dalje razvijanje već postojećih modula u AVP sistemu, a sve u cilju uštede vremena i troškova za sudove.

Na sastanku je dogovoreno da će Treći osnovni sud u Beogradu biti "pilot sud", odnosno prvi sud na teritoriji Republike Srbije u kome će se koristiti navedena unapređena softverska rešenja, a nakon toga će svim sudovima biti omogućeno da ih koriste u svom radu. Kroz ovakvu sistemsku primenu biće ostvareni višestruki efekti i uštede na nivou čitavog pravosudnog sistema, pre svega kada je u pitanju skraćenje vremena trajanja sudskih postupaka, što svakako doprinosi efikasnijem radu sudova.

Izvor: Vebsajt Ministarstva pravde, 21.03.2019.
Naslov: Redakcija