Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PODSEĆAMO: Rokovi u martu 2019. godine


28. mart 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O SPISKU KLASIFIKOVANIH SUPSTANCI ("Sl. glasnik RS", br. 19/2019)

Propis na snazi: 28/03/2019

 

28. mart 2019. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: KORISNO: UPITNIK ZA PROCENU RANJIVOSTI NEPROFITNOG SEKTORA: • Krajnji rok za popunjavanje upitnika je 28. mart 2019. godine •

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom i Uprava za sprečavanje pranja novca pozivaju organizacije civilnog društva da popune online Upitnik za procenu ranjivosti neprofitnog sektora od finansiranja terorizma. Krajnji rok za popunjavanje upitnika je 28. mart 2019. godine.

 

29. mart 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O PROGRAMU, NAČINU I TROŠKOVIMA POLAGANJA STRUČNOG ISPITA, POSTUPKU IZDAVANJA I IZGLEDU LICENCE ZA PROCENU RIZIKA ("Sl. glasnik RS", br. 8/2013)

Propis na snazi: 02/02/2013 - 29/03/2019

 

29. mart 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA ZAŠTITU UGOSTITELJSKIH OBJEKATA OD POŽARA ("Sl. glasnik RS", br. 61/2015)

Propis na snazi: 18/07/2015 - 29/03/2019

 

29. mart 2019. godine

Izvor: propis

UREDBA O BLIŽIM USLOVIMA ZA ODBIJANJE ULASKA STRANCA U REPUBLIKU SRBIJU ("Sl. glasnik RS", br. 75/2009)

Propis na snazi: 12/09/2009 - 29/03/2019

 

29. mart 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O SEDIŠTU UPRAVE CARINA, OSNIVANJU, POČETKU I PRESTANKU RADA CARINARNICA, CARINSKIH ISPOSTAVA, ODSEKA I REFERATA ("Sl. glasnik RS", br. 136/2014, 65/2015, 16/2016, 102/2016, 49/2017, 48/2018 i 70/2018)

Propis na snazi: 20/12/2014 - 29/03/2019

 

29. mart 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O USKLAĐENIM IZNOSIMA PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA PONOVNU UPOTREBU, RECIKLAŽU I KORIŠĆENJE ODREĐENIH VRSTA OTPADA ("Sl. glasnik RS", br. 45/2018)

Propis na snazi: 21/06/2018 - 29/03/2019

 

29. mart 2019. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O UTVRĐIVANJU POREKLA IMOVINE I POSEBNOM POREZU: • Rasprava će trajati od 8. marta do 29. marta 2019. godine •

Odbor za pravni sistem i državne organe Vlade Srbije, na 88. sednici, održanoj 6. marta 2019. godine, odobrio je sprovođenje javne rasprave o Nacrtu zakona o utvrđivanju porekla imovine i posebnom porezu i utvrdio program sprovođenja javne rasprave, koja će se održati u periodu od 8. marta do 29. marta 2019. godine.

 

30. mart 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O IMUNIZACIJI I NAČINU ZAŠTITE LEKOVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017, 11/2018, 14/2018, 45/2018, 48/2018, 58/2018 i 104/2018)

Pravilnik o imunizaciji i načinu zaštite lekovima ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017 - dalje: Pravilnik) stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 30. septembra 2017. godine, a primenjuje se od dana početka primene prvog programa iz člana 13. stav 1. Pravilnika, osim odredaba člana 15. stav 3. tačka 11) koje se primenjuju od 1. aprila 2018. godine, člana 16. stav 2. tač. 4) i 5) koje se primenjuju od 1. januara 2020. godine i člana 17. stav 2. tačka 6) koje se primenjuju od 1. januara 2019. godine, člana 18. stav 2. tač. 6) do 10) koje se primenjuju od 1. januara 2020. godine i čl. 20, 21. i 28. koje se primenjuju 18 meseci od dana stupanja na snagu Pravilnika, odnosno od 30. marta 2019. godine.

Preporučena aktivna imunizacija lica određenog uzrasta

Član 20

Preporučena aktivna imunizacija lica određenog uzrasta sprovodi se u skladu sa programom iz člana 13. stav 1. ovog pravilnika.

Preporučena aktivna imunizacija lica određenog uzrasta sprovodi se na osnovu preporuke doktora medicine ili doktora specijaliste odgovarajuće grane medicine koji sprovodi imunizaciju uz prethodnu pismenu saglasnost lica koje se aktivno imunizuje, odnosno njegovog zakonskog zastupnika.

Pismena saglasnost ili odbijanje saglasnosti za preporučenu aktivnu imunizaciju daje se na Obrascu 3. koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Zarazne bolesti protiv kojih se sprovodi preporučena aktivna imunizacija lica određenog uzrasta su:

1) varičela;

2) oboljenja izazvana humanim papiloma virusima;

3) hepatitis A;

4) hepatitis B;

5) grip;

6) oboljenja izazvana Streptokokom pneumonije;

7) zoster;

8) rota virusne infekcije;

9) meningokokna bolest;

10) difterija;

11) tetanus;

12) veliki kašalj;

13) rubela;

14) krpeljski meningoencefalitis;

15) druge zarazne bolesti u skladu sa zakonom po epidemiološkim indikacijama.

Preporučena aktivna i pasivna imunizacija lica po kliničkim indikacijama

Član 21

Preporučena aktivna i pasivna imunizacija lica po kliničkim indikacijama sprovodi se u skladu sa programom iz člana 13. stav 1. ovog pravilnika.

Preporučena aktivna i pasivna imunizacija po kliničkim indikacijama sprovodi se kod lica kod kojih bolest protiv koje se imunizacija sprovodi može da ima teži oblik ili može da dovede do pogoršanja osnovnog oboljenja izostankom imunizacije.

Preporučena aktivna i pasivna imunizacija lica po kliničkim indikacijama sprovodi se na osnovu mišljenja doktora specijaliste odgovarajuće grane medicine i preporuke doktora medicine ili doktora specijaliste odgovarajuće grane medicine koji imunizaciju sprovodi uz prethodnu pismenu saglasnost tog lica, odnosno njegovog zakonskog zastupnika koje se aktivno imunizuje.

Zarazne bolesti protiv kojih se sprovodi preporučena aktivna imunizacija lica po kliničkim indikacijama su:

1) hepatitis A;

2) hepatitis B;

3) grip;

4) oboljenja izazvana Streptokokom pneumonije;

5) druge zarazne bolesti u skladu sa zakonom.

Zarazne bolesti protiv kojih se sprovodi preporučena pasivna imunizacija lica po kliničkim indikacijama su:

1) male boginje;

2) ovčije boginje;

3) infekcija citomegalovirusom;

4) druge zarazne bolesti u skladu sa zakonom.

Član 28

Plan potreba zdravstvenih ustanova u vakcinama, imunoglobulinima humanog porekla i monoklonskim antitelima za obaveznu imunizaciju za period od tri godine zdravstvene ustanove sačinjavaju i dostavljaju nadležnom zavodu, odnosno institutu, najkasnije osamnaest meseci pre početka primene programa iz člana 13. stav 1. ovog pravilnika.

Objedinjeni plan potreba zdravstvenih ustanova u vakcinama, imunoglobulinima humanog porekla i monoklonskim antitelima za obaveznu imunizaciju za period od tri godine nadležni zavodi, odnosno instituti za teritoriju za koju su osnovani dostavljaju Institutu četrnaest meseci pre početka primene programa iz člana 13. stav 1. ovog pravilnika, u cilju izrade objedinjenog plana potreba za teritoriju Republike Srbije.

Na osnovu Republičkog plana potreba iz stava 3. ovog člana sačinjava se program iz člana 13. stav 1. ovog pravilnika za naredne tri godine.

Plan potreba u vakcinama i imunoglobulinima humanog porekla i monoklonskih antitela za nacionalnu rezervu, sačinjava Institut nakon sačinjavanja Republičkog plana potreba. Nacionalna rezerva planira se u skladu sa preporukama Svetske zdravstvene organizacije. Objedinjeni plan potreba i nacionalne rezerve za Republiku Srbiju, Institut dostavlja RFZO i ministarstvu nadležnom za poslove zdravlja dvanaest meseci pre početka primene programa iz člana 13. stav 1. ovog pravilnika.

Objedinjeni plan potreba i nacionalna rezerva za Republiku Srbiju čini deo programa iz člana 13. stav 1. ovog pravilnika.

 

30. mart 2019. godine

Izvor: propis

NAREDBA O VREMENU OTVORENOSTI AERODROMA ZA ODVIJANJE JAVNOG AVIO-PREVOZA ("Sl. glasnik RS", br. 80/2018)

Propis na snazi: 28/10/2018 - 30/03/2019

 

30. mart 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O OBRASCIMA PORESKIH PRIJAVA ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA DOHODAK GRAĐANA KOJI SE PLAĆA PO REŠENJU ("Sl. glasnik RS", br. 90/2017, 38/2018 i 20/2019)

Verzija na snazi: 30/03/2019

 

30. mart 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O VISINI STIPENDIJE PROFESIONALNOM PRIPADNIKU VOJSKE SRBIJE ZA VREME ŠKOLOVANJA U INOSTRANSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 101/2009, 47/2011, 61/2011, 102/2013, 24/2017, 55/2018 i 20/2019)

Verzija na snazi: 30/03/2019

 

30. mart 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O OZNAČAVANJU ENERGETSKE EFIKASNOSTI USISIVAČA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2017)

Propis na snazi: 25/03/2017 - 30/03/2019

 

30. mart 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O SADRŽINI OBRASCA ZA NAKNADU ZA PRIMENJENA GEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA ("Sl. glasnik RS", br. 20/2019)

Propis na snazi: 30/03/2019

 

30. mart 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O SADRŽINI OBRASCA ZA NAKNADU ZA ZADRŽAVANJE PRAVA NA ISTRAŽNI PROSTOR ("Sl. glasnik RS", br. 20/2019)

Propis na snazi: 30/03/2019

 

30. mart 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O VOZAČKIM DOZVOLAMA ("Sl. glasnik RS", br. 73/2010 i 20/2019)

Verzija na snazi: 30/03/2019

 

30. mart 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O USKLAĐENIM IZNOSIMA PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA PONOVNU UPOTREBU, RECIKLAŽU I KORIŠĆENJE ODREĐENIH VRSTA OTPADA ("Sl. glasnik RS", br. 20/2019)

Propis na snazi: 30/03/2019

 

30. mart 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O FINANSIRANJU NABAVKE UDŽBENIKA SREDSTVIMA BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE ZA ŠKOLSKU 2019/2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 20/2019)

Propis na snazi: 30/03/2019

 

30. mart 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O OSNIVANJU, POČETKU I PRESTANKU RADA CARINARNICA, CARINSKIH ISPOSTAVA, ODSEKA I CARINSKIH REFERATA ("Sl. glasnik RS", br. 20/2019)

Propis na snazi: 30/03/2019

 

30. mart 2019. godine

Izvor: propis

UREDBA O BLIŽIM USLOVIMA ZA ODBIJANJE ULASKA STRANCA U REPUBLIKU SRBIJU ("Sl. glasnik RS", br. 20/2019)

Propis na snazi: 30/03/2019

 

30. mart 2019. godine

Izvor: propis

UREDBA O NAČINU I ROKU PLAĆANJA NAKNADE ZA PRIMENJENA GEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA MINERALNIH I DRUGIH GEOLOŠKIH RESURSA I NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE ISTRAŽNOG PROSTORA ("Sl. glasnik RS", br. 10/2016, 44/2018 - dr. zakon i 95/2018 - dr. zakon)

Propis na snazi: 09/02/2016 - 30/03/2019

 

30. mart 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O UTVRĐIVANJU IZNOSA NADOKNADA ZA UPIS U IMENIK, ZA IZDAVANJE I OBNAVLJANJE LICENCE, ZA IZDAVANJE IZVODA IZ IMENIKA, UVERENJA I POTVRDA IZ EVIDENCIJA FARMACEUTSKE KOMORE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 7/2017 i 20/2019)

Verzija na snazi: 30/03/2019

 

30. mart 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O VISINI ČLANARINE ZA ČLANOVE FARMACEUTSKE KOMORE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 7/2017 i 20/2019)

Verzija na snazi: 30/03/2019

 

30. mart 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE ZAŠTIĆENIH PODRUČJA SP "RESAVSKA PEĆINA" I SP "LISINE" I CENI USLUGA UPRAVLJAČA ("Sl. glasnik RS", br. 20/2019)

Propis na snazi: 30/03/2019

 

30. mart 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O USLOVIMA ZA NEKOMERCIJALNO KRETANJE KUĆNIH LJUBIMACA ZA KOJE NIJE POTREBNO REŠENJE ZA UVOZ I TRANZIT, KAO I O IZGLEDU I SADRŽINI OBRASCA UVERENJA (SERTIFIKATA) ZA TE POŠILJKE ("Sl. glasnik RS", br. 20/2019)

Propis na snazi: 30/03/2019

 

30. mart 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU DOSTAVLJANJA OBRAZACA ZA NAKNADU ZA KORIŠĆENJE RESURSA I REZERVI MINERALNIH SIROVINA ("Sl. glasnik RS", br. 20/2019)

Propis na snazi: 30/03/2019

 

30. mart 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O IZGLEDU OBRASCA I POSTUPKU IZDAVANJA LIČNE KARTE ZA STRANCA I PRIVREMENE LIČNE KARTE ZA STRANCA ("Sl. glasnik RS", br. 20/2019)

Propis na snazi: 30/03/2019

 

30. mart 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O STRUČNOM ISPITU ZA IZRADU PROCENE RIZIKA OD KATASTROFA I PLANA ZAŠTITE I SPASAVANJA ("Sl. glasnik RS", br. 20/2019)

Propis na snazi: 30/03/2019

 

30. mart 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA ZAŠTITU UGOSTITELJSKIH OBJEKATA OD POŽARA ("Sl. glasnik RS", br. 20/2019)

Propis na snazi: 30/03/2019

 

30. mart 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O OBRASCIMA I SADRŽAJU OBRAZACA ZA VOĐENJE ZDRAVSTVENE DOKUMENTACIJE, EVIDENCIJA, IZVEŠTAJA, REGISTARA I ELEKTRONSKOG MEDICINSKOG DOSIJEA ("Sl. glasnik RS", br. 109/2016 i 20/2019)

Verzija na snazi: 30/03/2019

 

30. mart 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O TEHNIČKIM I DRUGIM USLOVIMA ZA PRIKLJUČENJE NA TELEKOMUNIKACIONI SISTEM GRADA NOVOG SADA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 10/2019)

Propis na snazi: 30/03/2019

 

31. mart 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O NAČINU PAKOVANJA, DEKLARISANJA I OBELEŽAVANJA MIRNOG VINA, NEKIH SPECIJALNIH VINA I DRUGIH PROIZVODA U PROIZVODNJI I PROMETU ("Sl. glasnik RS", br. 38/2012, 50/2015, 62/2016 i 24/2017)

Odredbe člana 6. stav 3, člana 8. stav 5, člana 30. stav 6. i člana 31. stav 3. ovog pravilnika primenjuju se do 31. marta 2019. godine.

Obavezni podaci kod vina sa geografskim poreklom

Član 6 stav 3

Izuzetno, ako naziv vinogradarskog geografskog proizvodnog područja koji se koristi kao oznaka geografskog porekla na osnovu rešenja o priznavanju oznake za vino sa geografskim poreklom donetog do 31. decembra 2012. godine ne odgovara nazivu iz Priloga 2, takav naziv može da se koristi prilikom deklarisanja, odnosno predstavljanja vina sa geografskim poreklom iz Republike Srbije.

Naziv proizvoda (trgovačko ime)

Član 8 stav 5

Nosioci prava na žig, odnosno od njih ovlašćeni proizvođači vina, kojima je priznato pravo na žig koji sadrži naziv, deo naziva ili upućuje na naziv oznake za vina sa geografskim poreklom, takav naziv mogu da koriste prilikom deklarisanja, odnosno predstavljanja vina bez geografskog porekla iz Republike Srbije, pod uslovom da se taj naziv navodi združeno sa nazivom proizvođača, odnosno nazivom nosioca prava na žig koji se navodi najmanje duplo krupnijim slovima, odnosno znakovima.

Naziv drugog geografskog područja i reči koje upućuju na geografsko područje

Član 30 stav 6

Prilikom deklarisanja regionalnog vina naziv manjeg geografskog područja može da se navede kao deo naziva proizvoda, ako je naziv tog manjeg geografskog područja deo naziva proizvoda sa priznatom geografskom oznakom, pod uslovom da se ostale reči i izrazi koji čine deo naziva proizvoda navode najmanje duplo krupnijim slovima, odnosno znakovima.

Pojmovi, izrazi i nazivi od opšteg značaja

Član 31 stav 3

Izuzetno, ako je u Vinarskom registru do dana stupanja na snagu ovog pravilnika kao naziv proizvoda (trgovačko ime) upisan naziv vina bez geografskog porekla u kome se koriste podaci iz stava 1. ovog člana, takav naziv može da se navodi prilikom deklarisanja odnosno predstavljanja.

 

31. mart 2019. godine

Izvor: propis

PRAVILNIK O USLOVIMA ZA OBAVLJANJE KONTROLE PLODNOSTI OBRADIVOG POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2017)

Pravilnik o uslovima za obavljanje kontrole plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta ("Sl. glasnik RS", br. 48/2017 - dalje: Pravilnik) stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 27. maja 2017. godine, osim odredbe člana 12. stav 1. Pravilnika za ovlašćene organizacije za određivanje osnovnih parametara plodnosti zemljišta u delu koji se odnosi na akreditaciju, kao i člana 12. stav 2. Pravilnika za ovlašćene organizacije za određivanje dopunskih parametara plodnosti zemljišta u delu koji se odnosi na akreditaciju uzorkovanja zemljišta za određivanje dopunskih parametara plodnosti zemljišta, koje se primenjuju od 31. marta 2019. godine.

v) Uslovi u pogledu akreditacije

Član 12

Ovlašćena organizacija za određivanje osnovnih parametara plodnosti zemljišta ispunjava uslov u pogledu akreditacije ako je akreditovana za standardne metode ispitivanja za izvođenje osnovnih parametara plodnosti zemljišta i ima sertifikat o akreditaciji laboratorije izdat od strane ATS u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025:2006, Opšti zahtevi za kompetentnost laboratorija za ispitivanje i laboratorija za etaloniranje, za predmet ispitivanja: zemljište.

Ovlašćena organizacija za određivanje dopunskih parametara plodnosti zemljišta ispunjava uslov u pogledu akreditacije ako je, pored akreditacije iz stava 1. ovog člana, akreditovana za standardne metode ispitivanja za izvođenje dopunskih parametara plodnosti zemljišta, za uzorkovanje zemljišta za određivanje dopunskih parametara plodnosti zemljišta i ima sertifikat o akreditaciji laboratorije izdat od strane ATS u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025:2006, Opšti zahtevi za kompetentnost laboratorija za ispitivanje i laboratorija za etaloniranje, za predmet ispitivanja: zemljište.

Referentna organizacija, pored akreditacije iz st. 1. i 2. ovog člana, treba da osigura i kvalitet rezultata ispitivanja kroz učešće u PT (proficiency testing) šemama akreditovanih PT provajdera koji akreditacijom dokazuju da se Pravila o učešću u međulaboratorijskim poređenjima i programima za ispitivanje osposobljenosti RT aktivnosti organizuju i sprovode u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025:2006, Opšti zahtevi za kompetentnost laboratorija za ispitivanje.

 

31. mart 2019. godine

Izvor: propis

REŠENJE O PROGRAMU INVESTICIONIH AKTIVNOSTI ZA PREDŠKOLSKU USTANOVU "RADOSNO DETINJSTVO" NOVI SAD ZA 2018. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 5/2018, 32/2018, 35/2018, 47/2018, 53/2018 - ispr., 56/2018 i 1/2019 - ispr.)

Propis objavljen: 01/02/2018 - važi do 31/03/2019

 

31. mart 2019. godine

Izvor: propis

REŠENJE O PROGRAMU INVESTICIONIH AKTIVNOSTI ZA OSNOVNE ŠKOLE ZA 2018. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 5/2018, 15/2018, 32/2018, 47/2018 i 56/2018)

Propis objavljen: 01/02/2018 - važi do 31/03/2019

 

31. mart 2019. godine

Izvor: propis

REŠENJE O SUFINANSIRANJU IZRADE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA UNAPREĐENJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI ZGRADA JAVNE NAMENE U SVOJINI GRADA NIŠA ("Sl. list grada Niša", br. 120/2018)

Propis objavljen: 18/12/2018 - važi do 31/03/2019

 

31. mart 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O IZVEŠTAVANJU BANAKA ("Sl. glasnik RS", br. 125/2014, 4/2015, 111/2015, 61/2016, 69/2016, 103/2016, 101/2017, 46/2018 i 8/2019)

Odluka o izmenama i dopuni Odluke o izveštavanju banaka ("Sl. glasnik RS", br. 8/2019) stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 16. februara 2019. godine, a primenjuje se od 31. marta 2019. godine.

 

31. mart 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O IZVEŠTAVANJU O ADEKVATNOSTI KAPITALA BANKE ("Sl. glasnik RS", br. 103/2016 i 8/2019)

Odluka o izmeni Odluke o izveštavanju o adekvatnosti kapitala banke ("Sl. glasnik RS", br. 8/2019) stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 16. februara 2019. godine, a primenjuje se od 31. marta 2019. godine.

 

31. mart 2019. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: ZAKON O UPRAVLJANJU OTPADOM: • 31. mart 2019. godine rok za podnošenje godišnjih izveštaja o otpadu Agenciji za zaštitu životne sredine •

Rok za podnošenje godišnjih izveštaja o otpadu Agenciji je 31. mart, a prošle godine podneto je više od 25.000 izveštaja.

 

31. mart 2019. godine

Izvor: propis

REŠENJE O PROGRAMU INVESTICIONIH AKTIVNOSTI ZA SREDNJE ŠKOLE ZA 2018. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 5/2018, 19/2018 i 32/2018)

Propis objavljen: 01/02/2018 - važi do 31/03/2019

 

31. mart 2019. godine

Izvor: stručni komentar

Stručni komentar - Budžetski instruktor: GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJI KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA KOJI PRIMENJUJU KONTNI PLAN ZA BUDŽETSKI SISTEM ZA 2018. GODINU: • Popunjavanje, usvajanje i predaja izveštaja, šema logičke kontrole •

Rokovi predaje godišnjih finansijskih izveštaja propisani su odredbama člana 78. Zakona, gde je precizno utvrđeni za republički i lokalni nivo postupak pripreme, sastavljanja i podnošenja završnih računa budžeta Republike Srbije, budžeta lokalne vlasti i organizacija za obavezno socijalno osiguranje i godišnjih finansijskih izveštaja korisnika budžetskih sredstava i korisnika sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje, i to:

31. mart:

- direktni korisnici sredstava budžeta Republike Srbije pripremaju godišnji izveštaj i podnose ga Upravi za trezor,

- direktni korisnici sredstava budžeta Republike Srbije koji u svojoj nadležnosti imaju indirektne korisnike sredstava budžeta Republike Srbije kontrolišu, sravnjuju podatke iz njihovih godišnjih izveštaja o izvršenju budžeta i sastavljaju konsolidovani godišnji izveštaj o izvršenju budžeta koji podnose Upravi za trezor,

- Visoki savet sudstva, odnosno Državno veće tužilaca kontrolišu, sravnjuju podatke iz godišnjih izveštaja o izvršenju budžeta pravosudnih organa koji se iskazuju zbirno u okviru njihovih razdela i sastavljaju konsolidovane godišnje izveštaje o izvršenju budžeta, koje podnose Upravi za trezor,

- direktni korisnici sredstava budžeta lokalne vlasti pripremaju godišnji izveštaj koji sadrži godišnji izveštaj o učinku programa za prethodnu godinu i podnose ga lokalnom organu uprave nadležnom za finansije i

- direktni korisnici sredstava budžeta lokalne vlasti koji u svojoj nadležnosti imaju indirektne korisnike sredstava budžeta lokalne vlasti kontrolišu, sravnjuju podatke iz njihovih godišnjih izveštaja o izvršenju budžeta i sastavljaju konsolidovani godišnji izveštaj o izvršenju budžeta koji sadrži godišnji izveštaj o učinku programa za prethodnu godinu, koji podnose lokalnom organu uprave nadležnom za finansije.

 

31. mart 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O KONTNOM OKVIRU I SADRŽINI RAČUNA U KONTNOM OKVIRU ZA BANKE ("Sl. glasnik RS", br. 71/2014, 135/2014, 101/2017 i 13/2019)

Verzija na snazi: 31/03/2019

 

31. mart 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O KONTNOM OKVIRU I SADRŽINI RAČUNA U KONTNOM OKVIRU ZA BANKE ("Sl. glasnik RS", br. 71/2014, 135/2014, 101/2017 i 13/2019)

Banke su dužne da stanje koje se prikazuje na računu 102 - Potrošački krediti u skladu sa Odlukom o izmenama Odluke o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za banke ("Sl. glasnik RS", br. 13/2019 - dalje: odluka), a ne prikazuje se na računu 102 - Potrošački krediti u skladu sa ovom odlukom - preknjiže na račun 108 - Ostali krediti u dinarima iz Odluke, sa stanjem na dan 31. marta 2019. godine.

 

31. mart 2019. godine

Izvor: propis

ODLUKA O PRIKUPLJANJU, OBRADI I DOSTAVLJANJU PODATAKA O STANJU I STRUKTURI RAČUNA IZ KONTNOG OKVIRA ("Sl. glasnik RS", br. 101/2017 i 13/2019)

Verzija na snazi: 31/03/2019

 

31. mart 2019. godine

Izvor: vest

Vest - Paragraf vesti: PROPISI: ZAKON O UPRAVLJANJU OTPADOM: • Preduzeća u obavezi da do 31. marta 2019. godine podnesu godišnji izveštaj o otpadu •

Preduzeća u obavezi da do 31. marta 2019. godine podnesu godišnji izveštaj o otpadu.

 

31. mart 2019. godine

Izvor: propis

PODATAK O VISINI PROSEČNE MESEČNE ZARADE PO ZAPOSLENOM ZA ČETVRTI KVARTAL 2018. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 15/2019)

Propis objavljen: 08/03/2019 - važi do 31/03/2019

 

31. mart 2019. godine

Izvor: propis

NAREDBA O VREMENU OTVORENOSTI AERODROMA ZA ODVIJANJE JAVNOG AVIO-PREVOZA ("Sl. glasnik RS", br. 20/2019)

Propis na snazi: 31/03/2019

Izvor: Redakcija, 27.03.2019.