Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O ROKOVIMA IZMIRENJA NOVČANIH OBAVEZA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA: Udruženja građana nemaju obavezu registrovanja faktura u Centralnom registru faktura


Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom obaveštava da udruženja građana nemaju obavezu da registruju fakture u Centralnom registru faktura. Iako imaju otvoren podračun kod Uprave za trezor, to ih ne određuje kao korisnike javnih sredstava, iz razloga što je njihovo korišćenje samo privremeno.

Naime, od 1. marta 2018. godine stupila je na snagu obaveza iz Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama ("Sl. glasnik RS", br. 119/2012, 68/2015 i 113/2017) koje se odnose na registrovanje faktura i drugih zahteva za isplatu izdate od strane poverilaca u komercijalnim transakcijama između javnog sektora i privrednih subjekata, odnosno između subjekata javnog sektora, u kojima su subjekti javnog sektora dužnici kao i Pravilnika o načinu i postupku registrovanja faktura, odnosno drugih zahteva za isplatu, kao i načinu vođenja i sadržaju centralnog registra faktura ("Sl. glasnik RS", br. 7/2018). Ova obaveza ne odnosi se na udruženja u realizaciji programa i projekata podržanih budžetskim sredstvima.

Izvor: Vebsajt Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom, 23.03.2018
Naslov: Redakcija