Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAVNA POMOĆ ZA ŽRTVE TORTURE I NEČOVEČNOG POSTUPANJA


Advokati niškog Centra za ljudska prava pružaće u naredne tri godine besplatnu pravnu pomoć i pravno zastupanje pred sudovima osobama sa teritorije cele Srbije koje su smeštene u različitima ustanovama gde im je ograničena sloboda kretanja, a izložene su torturi i nečovečnom postupanju, saopšteno je u Centru.

Pravo na ovu vrstu pravne podrške imaće osobe koje se nalaze u zatvorima, policijskim pritvorima, zatvorenim odeljenjima psihijatrskih bolnica, ustanovama socijalne zaštite gde su trajno smeštene osobe sa mentalnim invaliditetom, domovima za smeštaj starih osoba i sličnim ustanovama. Advokati će zastupati ove osobe u deset slučajeva, a pravnu pomoć moći će da dobije 120 do 150 osoba.

Tortura i nehumano postupanje apsolutno zabranjeni i u korpusu ljudskih prava predstavljaju jednu od najznačajnijih stavki. Svi prostori u kojima su lica lišena slobode kretanja predstavljaju potencijalni okvir gde može doći, i u velikom procentu slučajeva dolazi, do nehumanog i nečovečnog postupanja, odnosno do torture - kaže Stevan Arambašić, advokat iz Novog Sada, bivši sudija i zamenik pokrajinskog ombudsmana zadužen za mesta zatvaranja.

Predsednica Centra za ljudska prava u Nišu Lidija Vučković ocenjuje da će najveći broj žrtava tražiti besplatnu pravnu pomoć zbog nečovečnog postupanja prilikom policijskog zadržavanja.

Prema našim dosadašnjim iskustvima, mnogo je manje slučajeva nečovečnog postupanja u kazneno-popravnim domovima u odnosu na policijski pritvor. Imali smo i pozitivni primer kad su nadležni iz KPZ u Nišu sami prijavili slučaj da je njihov službenik nečovečno postupao prema osuđeniku. Nažalost, nadležno tužilaštvo je odbacilo taj slučaj kao neosnovan - kaže Vučković.

Za pravnu pomoć i zastupanje angažovani su advokati iz Beograda, Novog Sada, Novog Pazara i Niša koji "imaju veliko iskustvo u oblasti ljudskih prava". Besplatna pravna pomoć će se pružati u okviru projekta "Sveobuhvatna akcija protiv torture", koji zajedno sprovode Centar za ljudska prava, Međunarodna mreža pomoći (IAN) i Centra za građansku inicijativu iz bivše jugoslovenske republike Makedonije. Finansijer je Evropska komisija.

 

Prijava torture mejlom i pismom

Potencijalne žrtve torture i nečovečnog postupanja mogu da se jave na telefon Centra za ljudska prava (018) 524- 332 ili na e-mail adresu: ni_cent@eunet.rs. Mogu da pošalju pismo poštom na adresu : Centar za ljudska prava-Niš, Ulica cara Dušana, br. 54 PC "Dušanov Bazar" Kupola, lokal 202 18000 Niš.

Izvor: Vebsajt Danas, Z.M., 26.03.2018.