Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UREDBA O DOPUNI UREDBE O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA IMENOVANIH I POSTAVLJENIH LICA I ZAPOSLENIH U DRŽAVNIM ORGANIMA: Inspektorima za rad na terenu uvećanje zarada od avgusta 2018. godine


Inspektorima u lokalnim i pokrajinskim inspekcijama od avgusta će biti uvećan koeficijent za rad na terenu, što će omogućiti povećanje plata do 20 odsto, saopštilo je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave.

Koeficijenti su uvećani na poslednjoj sednici Vlade Republike Srbije, gde je usvojena Uredba o dopuni Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata imenovanih i postavljenih lica i zaposlenih u državnim organima ("Sl. glasnik RS", br. 23/2018) kojom se korekcija koeficijenata omogućava.

Uvećanje će se vršiti u okviru raspoloživih sredstava koje lokalne samouprave i autonomne pokrajine izdvajaju za plate, naknade troškova i druga primanja za 2018. godinu i naredne dve budžetske godine.

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić rekao je da tom odlukom vlada želi da popravi položaj inspektora na lokalu, dok je, kaže, isto povećanje za terenski rad republičkih inspektora planirano izmenama Zakona o platama državnih službenika i nameštenika("Sl. glasnik RS", br. 62/2006, 63/2006 - ispr., 115/2006 - ispr., 101/2007, 99/2010, 108/2013 i 99/2014), na kojima to ministarstvo trenutno radi.

On je ukazao i da je to samo početak kada je poboljšanje položaja i uslova rada inspektora u pitanju i dodao da se radi na analizi materijalnih i kadrovskih kapaciteta svih 40 različitih inspekcijskih službi

"Kapaciteti i motivacija inspektora su veoma bitni jer reforma inspekcijskog nadzora pred njih postavlja nove zadatke koji se ogledaju i u preventivnoj funkciji koju sada imaju. Analiza će pokazati koji je to potreban broj inspektora, a potom ćemo utvrditi plan trogodišnjeg zapošljavanja novih inspektora i kontinuiranog opremanja neophodnom opremom", poručio je Ružić, navodi se u saopštenju Ministarstva.

Izvor: Vebsajt RTV, 27.03.2018.
Naslov: Redakcija