Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

REFORMA PRAVOSUĐA: Visoki savet sudstva očekuje od sudija da do 2018. godine završe sve predmete starije od deset godina. Vrhovni kasacioni sud insistira na sprovođenju dve sistemske mere. Prva je da se sudsko osoblje izdvoji iz sistema državne uprave, kako bi bilo izuzeto od ograničenja koja nameće Zakon o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru. Druga mera je da se poveća broj sudija tamo gde su sudovi preopterećeni


Srpsko pravosuđe oslobodilo se milion starih izvršnih predmeta uz pomoć 50 mladih, angažovanih preko Studentske zadruge kroz projekat "Unapređenje efikasnosti pravosuđa", koji finansira delegacija Evropske unije u Srbiji. Vrhovni kasacioni sud u godišnjem izveštaju navodi da je ovakav rezultat – impozantan.

Milion rešenih izvršenja napravilo je revoluciju u do sada sumornoj sudskoj statistici. Naglo su skočili svi podaci o rešenim predmetima i pali svi grafikoni nerešenih spisa. Do sada su sudovi rešavali oko dva miliona predmeta godišnje, a sada čak tri miliona.

Uz pomoć mladih, kojima je to bio sezonski posao, sudovi su se konačno rešili dugogodišnjeg balasta i popravili statistiku pravosuđa.

Deset i po hiljada zaposlenih u sudskoj administraciji i dve i po hiljade sudija borilo se proteklih godina s drugim problemima – novom mrežom sudova, reizborom sudija, promenama zakona i nadležnosti, selidbama u nove i stare zgrade. Ni sudijski pomoćnici i saradnici nisu bili bez posla. Naprotiv. Pomagali su sudijama, pisali odluke, radili često umesto njih.

Zabrana zapošljavanja u javnom sektoru takođe je učinila svoje. Nedostaje i sudija i administracije, priliv novih predmeta je ogroman, dok veliki broj starih predmeta još čeka na razrešenje.

Mladi iz Studentske zadruge bili su glavna poluga u dubinskom čišćenju sudskih polica i fioka, a vrh pravosudne vlasti preduzeo je i druge aktivnosti – uveli su javne beležnike i javne izvršitelje. To je jedan od strateških ciljeva reforme pravosuđa – da se nesudeće materije isele iz sudova.

Srpski sudija ima u proseku 52 godine. Od ukupno 2.778 sudija, samo ih 244 mlađe od 40 godina, a 401 ima više od 60 godina. Najmlađi sudija ima 31 godinu, a najstariji 67. Pritom među sudijama ima samo 836 muškaraca i čak 1.942 žene. Administracija je nešto mlađa. Prosečna starost sudskih službenika i nameštenika je 44 godine.

Više je razloga za starenje pravosuđa. Čuvena "propala reforma" trajala je godinama. Kad su izgubili posao, pa se onda borili da se na posao vrate, mnogi delioci pravde su osedeli. Umorili su se i od preseljenja i selidbe predmeta. Za sedam godina sudovi su se selili čak tri puta. Za to vreme, ostareli su mnogi predmeti. Neki su i zastareli.

Predsednik Visokog saveta sudstva, Dragomir Milojević, rekao je da nijedan sudski sistem u svetu ne bi mogao da izdrži takav udar predmeta kakav je bio u poslednje tri godine – po milion i po do dva miliona novih predmeta.

Čak 500 mladih saradnika napustilo je sudove i tužilaštva tokom protekle tri godine, jer ne žele da proslavljaju 45. rođendan s platom i statusom saradnika, kad su odavno zreli da sude. Zakon koji bi rešio njihov status planiran je za sledeću godinu.

Pritom u sudovima još ima na hiljade starih predmeta. Starim se smatra svaki predmet koji nije završen duže od dve godine. Sudije se stalno trkaju s vremenom. Rešavaju nove predmete i pritom se trude da im stari ne ostare još više. Visoki savet sudstva očekuje od sudija da do 2018. godine završe sve predmete starije od deset godina.

Vrhovni kasacioni sud insistira na sprovođenju dve sistemske mere. Prva je da se sudsko osoblje izdvoji iz sistema državne uprave, kako bi bilo izuzeto od ograničenja koja nameće Zakon o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015 i 81/2016 - odluka US). Druga mera je da se poveća broj sudija tamo gde su sudovi preopterećeni.

Prosečno vreme za rešavanje sudskog spora u Srbiji u 2016. godini bilo je 235 dana, što je dvostruko brže nego 2012. godine, kad su suđenja trajala prosečno 534 dana. Statistika takođe kaže da se najviše predmeta reši u prvoj godini suđenja. Čim se pređe ta granica, dolazi do odugovlačenja i predmeti brzo stare.

Izvor: Vebsajt Politika, Aleksandra Petrović, 26.03.2017.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija