Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O OZAKONJENJU OBJEKATA: Odgovori Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture na pitanja o legalizaciji


Zakon o ozakonjenju objekata ("Sl. glasnik RS", br. 96/2015 - dalje: Zakon) stupio je na snagu 27. novembra 2015. godine.

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture daje odgovore na neka od pitanja vlasnika nelegalno sagrađenih objekata.

* Posedujem kuću za odmor izgrađenu bez građevinske dozvole. Zemljište je u mom vlasništvu i nalazi se u drugom stepenu zaštite prirodnog dobra "Uvac", Nova Varoš. Osim dokaza o vlasništvu, zapisnika o zatečenom stanju sa elaboratom građevinskih radova i takse, da li je potrebno još nešto da bih kuću za odmor ozakonio, tj. da li ću uopšte moći da je ozakonim u skladu sa novim Zakonom?

Predmet ozakonjenja, u skladu sa članom 5. Zakona, može biti i vikendica, odnosno porodični objekat za odmor u drugom stepenu zaštite prirodnog dobra, a vrstu dokaza koju ćete dostaviti odrediće nadležni organ za ozakonjenje, prema klasi objekta.

* Ogradio sam plac betonskom ogradom, a nisam imao dozvolu za gradnju. Opština Rakovica je donela rešenje da se navedeni objekat ruši jer je nelegalan. Kako da legalizujemo ogradu? Šta da radim?

Ograda, u smislu Zakona o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014 i 145/2014), jeste objekat za čiju izgradnju se pribavlja rešenje iz člana 145. Zakona o planiranju i izgradnji. U skladu sa članom 1. Stav 3. Zakona o ozakonjenju, zidana ograda jeste objekat koji može biti predmet ozakonjenja.

* Pre 45 godina sam kupio plac i objekat u izgradnji na Tari - Kaluđerske bare. Kupoprodajni ugovor je overen u sudu u Užicu. Prilikom overe između ostalog predata su i dokumenta: skica katastarske parcele za gradnju izdata od SO Bajina Bašta. Izgrađeni su bili temelj i ploča. Priključeni su voda, struja, telefon. Išao sam letos u katastar i plac je preveden, ali kuća nije. Šta sad da radim i da li je ovo po zakonu?

Objekat je, iz vaših navoda, izgrađen bez građevinske dozvole, te će biti predmet popisa i evidentiranja u skladu sa Zakonom.

* Sagradio sam ekonomski objekat od 300 m2, koji trenutno koristim za uzgoj svinja, mogu li u projektu navesti da je to ekonomski objekat, jer nisam siguran koliko ću još gajiti svinje u njemu, možda se preorijentišem na goveda ili piliće. Dakle, moram li navesti ekonomski objekat/stočna staja/ pa živinarnik ili svinjac ili govedarnik ili može da stoji samo ekonomski objekat.

U članu 2. tačka 24a) Zakona o planiranju i izgradnji definisan je ekonomski objekat, koji obuhvata različite objekte po nameni. Smatram da je potrebno da pored navoda da se radi o ekonomskom objektu, navedete i o kom se objektu tačno radi (ambar, objekat za gajenje domaćih životinja, silos i sl.).

* Sagradio sam kuću 1976. i dobio odobrenje za lokaciju, kao i dozvolu za izgradnju, ali nisam radio po projektu. Posle gradnje izdata mi je dozvola za upotrebu, ali kuća nije uvedena u katastar. Šta bi trebalo da radim?

Iz vaših navoda proizlazi da imate isprave podobne za upis prava svojine, u smislu Zakona o državnom premeru i katastru ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 18/2010, 65/2013, 15/2015 - odluka US i 96/2015). Ono što je nejasno jeste kako je izdata upotrebna dozvola, a već u toku izvođenja radova je došlo do odstupanja u odnosu na izdatu građevinsku dozvolu.

* Izgradio sam 2011. objekat od 45 m2 i u januaru 2014. podneo zahtev za legelizaciju po važećem zakonu iz 2013. U novembru 2014. dobio sam zaključak da u roku od mesec dana priložim - upotpunim zahtev u navedenom roku sam priložio svu potrebnu dokumentaciju po stavkama iz zakona. Nisam još dobio rešenje o legalizaciji - građevinsku dozvolu, jer nisam izvršio promenu namene zemljišta iz poljoprivredog u građevinsko. Da li je potrebno da izvršim promenu namene zemljišta iako se to u zakonu ne traži?

Kada je objekat izgrađen na zemljištu kome je namena promenjena iz poljoprivrednog u građevinsko, tada je potrebno platiti naknadu za prenamenu, u skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu ("Sl. glasnik RS", br. 62/2006, 65/2008 - dr. zakon, 41/2009 i 112/2015). Naknada za prenamenu ne plaća se ako je promena namene zemljišta izvršena do 15. 7. 1992. godine, u skladu sa članom 88. Zakona o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014 i 145/2014).

* Kako da uknjižim garsonjeru (29,3, koja je kupljena po ugovoru, kao suinvestitor i overena u sudu u Kruševcu, 2006. godine. Zgrada je dobila upotrebnu dozvolu u oktobru 2006. od Odseka za urbanizam i građevinarstvo Kruševca. Nisam uspela da ga uknjižim u katastru. Problem je što je u projektu zgrade dvosoban stan (53,67), a faktičko stanje dve garsonjere, moja (29,30) i komšije do mene (24,37), što daje taj dvosoban stan. Problem su stvorili investitor i komisija koja je izdala upotrebnu dozvolu. Šta da radim?

Predmet ozakonjenja jesu i objekti, odnosno radovi propisani članom 145. Zakona o planiranju i izgradnji, dakle i radovi na razdvajanju ili spajanju poslovnog ili stambenog prostora. Shodno tome, izvedeni radovi na formiranju dve stambene jedinice, umesto projektovane jedne stambene jedinice, predstvljaju radove koji mogu biti predmet ozakonjenja. Ukoliko do sada niste podnosili zahtev za legalizaciju, onda će vaš objekat biti popisan u skladu sa Zakonom o ozakonjenju. Iz vaših navoda proizlazi da je i u vreme pre izdavanja upotrebne dozvole ovo bilo izvedeno stanje, te u ovoj situaciji ima elemenata i krivičnopravne odgovornosti komisije za tehnički pregled objekta.

* Zbog nerešenih imovinsko-naslednih odnosa do ovog trenutka sam uspeo da odradim Elaborat geodetskih radova - koji nije predat Odeljenju za legalizaciju. Zanima me po kom zakonu nastavljam legalizaciju - po novom ili po starom? Na parceli posedujem kuću i tri pomoćna objekta. Prilikom podnošenja zahteva 2003. imam samo zahtev za kuću. Da li moram podneti još tri zahteva ili se podrazumeva da ću legalizovati sve objekte na parceli? Koji su moji prvi sledeći koraci?

Svi objekti za koje je podnet zahtev za legalizaciju, jesu predmet ozakonjenja u skladu sa Zakonom. Možete obavestiti nadležnu građevinsku inspekciju da pored glavnog objekta imate i pomoćne objekte koji mogu biti predmet ozakonjenja, kako biste inicirali postupak ozakonjenja i za pomoćne objekte, za koje nije podnet zahtev za legalizaciju. Nadležni organ ima mogućnost da jednim rešenjem ozakoni glavni i sve pomoćne objekte na jednoj katastarskoj parceli.

* U Požarevcu imam prizemnu kuću koja je zidana pre 30 godina sa građevinskom i upotrebnom dozvolom, ali smo 2011. godine podigli potkrovlje. Da li mi je potrebna saglasnost komšija pošto se radi o dvojnom objektu?

Potrebna je saglasnost svih suvlasnika, s obzirom na to da se radi o dvojnom objektu.

Izvor: Vebsajt Novosti, 25.03.2016.
Naslov: Redakcija