Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

BEOGRADSKI ADVOKATI TRAŽE IZBORE U KOMORI


Više od petine beogradskih advokata zatražilo je od predsednika i Upravnog odbora Advokatske komore Beograda da zakažu skupštinu i raspišu izbore za sve organe Komore, jer je aktuelnom rukovodstvu istekao mandat još pre dve godine.

Zahtev za zakazivanje skupštine i raspisivanje izbora, potpisala su 833 člana Advokatske komore Beograda, među kojima je najveći broj uglednih i poznatih advokata.

Advokati zahtevaju da se odlukom o izborima koji će trajati 12 sati u kontinuitetu, utvrdi i obavezno prisustvo predstavnika kandidata na izborima kako bi se obezbedila transparentnost i verodostojnost glasanja.

Drugi zahtev je da svi organi AKB bez odlaganja podnesu izveštaj o svom radu Skupštini AKB kao i da prvi zadatak izabranih nosilaca funkcija bude sprovođenje detaljne kontrole finansijskog poslovanja od 2010. do 2016. godine.

Jedan od potpisnika zahteva, koji je rukovodstvu AKB podnet 24. marta 2016. godine, advokat Zora Dobričanin- Nikodinović, rekla je da su mandati aktuelnom rukovodstvu Komore istekli 2014. godine, ali da tada izbori nisu mogli da se održe zbog štrajka advokature.

Prema njenim rečima, advokati žele izbore za sve organe Komore, kao i delegate za skupštinu Advokatske komore Srbije, koja bez njih ne može da se konstituiše, a sve ostale regionalne komore su već delegirale svoje legitimne predstavnike.

Inače, advokatske komore vrše pored ostalog javna ovlašćenja koja je na njih delegirala država, kao što je upis i ispis advokata u Komoru.

Izvor: Vebsajt RTS i Blic, 26.03.2016.
Naslov: Redakcija