Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA: Predstavke Đorđević i Mijajlović protiv Srbije odbačene na osnovu člana 35. st. 3. i 4. Evropske konvencije o ljudskim pravima, zbog zloupotrebe prava na predstavku u oba slučaja


Evropski sud za ljudska prava je 1. marta 2016. godine u veću sastavljenom od troje sudija usvojio dve odluke u predmetima Đorđević protiv Srbije (po predstavci br. 16919/13) i Mijajlović protiv Srbije (po predstavci br. 12611/13), kojima je predstavke proglasio neprihvatljivim zbog zloupotrebe prava na predstavku u oba slučaja. Ove odluke Sud je objavio 24. marta 2016. godine.

Podnosioci predstavki su Ljiljana Đorđević i Ljubiša Mijajlović, nekadašnji radnici društvenog preduzeća DP PK "Delišes" iz Vladičinog Hana. Oba podnosioca su prema preduzeću imala potraživanja iz radnog odnosa koja nisu uspeli da realizuju uprkos postojanju pravosnažnih presuda i kasnijem izvršnom postupku.

Zbog toga su se podnosioci predstavke obratili Evropskom sudu za ljudska prava, pozivajući se na član 6.1. Konvencije, zbog dužine izvršnog postupka, povredu prava na mirno uživanje imovine (čl. 1 Protokola 1) i povredu prava na delotvorno sredstvo (čl. 13 Konvencije).

Pre obraćanja Sudu, međutim, oba podnosioca su povukla svoje predloge za vođenje izvršnih postupaka (prvi 7. aprila 2005. godine, a drugi 5. maja 2008. godine), zbog čega su postupci bili obustavljeni u trenutku kada su se obratili Sudu. O ovim činjenicama nisu obavestili Sud.

Sud je ove predstavke proglasio neprihvatljivim jer su podnosioci zloupotrebili pravo na pojedinačnu predstavku garantovno članom 34. Naime, Sud je podsetio na dužnost podnosilaca da obaveste Sud o svim činjenicama vezanim za domaći postupak relevantnim za donošenje odluke po njihovim predstavkama.

Nepoštovanje ove obaveze može se svesti na zloupotrebu prava na predstavku, jer se nepotpunim informacijama može obmanuti Sud. Zbog toga je Sud obe predstavke odvojenim odlukama odbacio na osnovu člana 35. st. 3. i 4. Evropske konvencije o ljudskim pravima.

Izvor: Redakcija, dr Slavoljub Carić, 27.03.2016.