Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

AKCIONI PLAN ZA NACIONALNE MANJINE U OKVIRU POGLAVLJA 23: Potpisan sporazum o udžbenicima na jezicima nacionalnih manjina


Akcionim planom za nacionalne manjine u okviru Poglavlja 23, definisana je obaveza potpisivanja Sporazuma o obezbeđivanju nedostajućih udžbenika na jezicima tih manjina.

24. marta 2016. godine ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srđan Verbić, direktor Zavoda za udžbenike Dragoljub Kojičić i predstavnici sedam nacionalnih manjina potpisali su Sporazum o obezbeđivanju nedostajućih udžbenika na jezicima tih manjina.

Sporazumi o obezbeđivanju nedostajućih udžbenika potpisani su sa predstavnicima sedam nacionalnih manjina - bošnjačkom, bugarskom, mađarskom, rumunskom, rusinskom, slovačkom i hrvatskom nacionalnom zajednicom.

Predsednik Rumunskog nacionalnog saveta, Danijel Petrović, rekao je da mogu da budu zadovoljni i da potpisivanje Sporazuma znači da će kod Rumuna biti zaokružen ceo proces kada su u pitanju udžbenici na rumunskom jeziku.

Predsednik izvršnog odbora Hrvatskog nacionalnog veća, Darko Sarić Lukendić, je rekao da potpisani ugovori predstavljaju značajan iskorak u odnosu na dosadašnju praksu kada je u pitanju ostvarivanje prava na obrazovanje na maternjem jeziku.

Zamenik predsednika Nacionalnog saveta Bugarske nacionalne manjine, Stefan Stojkov, rekao je da su 30 godina čekali da dobiju udžbenike na bugarskom jeziku, i izrazio zahvalnost Ministarstvu i Zavodu za udžbenike.

Predsavnik Bošnjačke nacionalne zajednice, Esad Džudžo, naglasio je da se po prvi put na najvišem mogućem nivou obezbeđuju udžbenici za nastavu na jezicima nacionalnih manjina.

Potpisivanju nisu prisustvovali predstavnici Albanaca, a ministar je rekao da se nada da će oni naknadno doći i potpisati ovaj Sporazum. Dodao je da Srbija jedna od malobrojnih zemalja u Evropi koja celokupno obrazovanje na jezicima manjina obezbeđuje na čak osam jezika.

Izvor: Vebsajt N1 info, 24.03.2016.
Naslov: Redakcija