Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA KREDITNU PODRŠKU: Povoljni dinarski krediti za poljoprivrednike, sa fiksnom godišnjom kamatom od tri odsto i bez valutne klauzule. Iznos kredita za fizička lica, preduzetnike i pravna lica je do pet miliona, a za zemljoradničke zadruge do 15 miliona dinara


Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine nastavlja realizaciju Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na kreditnu podršku ("Sl. glasnik RS", br. 30/2014, 87/2014 i 25/2016) i u ovoj godini sa ciljem unapređenja poljoprivredne proizvodnje.

Pravilnikom o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na kreditnu podršku ("Sl. glasnik RS", br. 25/2016) poljoprivrednim gazdinstvima olakšan je pristup korišćenju kredita.

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine najavilo je da će 2016. godine poljoprivrednici moći da dobiju povoljne dinarske kredite sa fiksnom godišnjom kamatom od tri odsto i bez valutne klauzule.

Te pozajmice će moći da se koriste za nabavku životinja, hrane za životinje, premiju osiguranja životinja, za nabavku nove opreme i mehanizacije kao i za razvoj ratarstva, voćarstva, vinogradarstva, povrtarstva i cvećarstva.

Rok otplate kredita je od jedne do tri godine sa grejs periodom do godinu dana, a kamatu subvencioniše Ministarstvo.

Pravo na kreditnu podršku imaju fizička lica – nosioci komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, preduzetnici i pravna lica (zemljoradničke zadruge sa najmanje pet članova zadruge koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava, mikro i mala pravna lica).

Iznos kredita za fizička lica, preduzetnike i pravna lica je do pet miliona, a za zemljoradničke zadruge do 15 miliona dinara.

Izvor: Vebsajt N1 info, 24.03.2016.
Naslov, Obeležavanje: Redakcija