Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

Aktuelna službena mišljenja


  • Ministarstvo finansija: PDV TRETMAN DAVANJA U ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 25
  • Ministarstvo finansija: STOPA PDV PO KOJOJ SE OPOREZUJE PROMET REGULATORA PRITISKA MEDICINSKOG GASA - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 23
  • Uprava carina: IZDAVANJE UVERENJA O ODOBRENJU DRUMSKOG VOZILA ZA PREVOZ ROBE POD CARINSKIM OBELEŽJEM - Zakon o potvrđivanju Carinske konvencije o međunarodnom prevozu robe na osnovu isprava za MDP (karneta TIR) (konvencija TIR, 1975): član 2
  • Uprava carina: PREVOZ STVARI STRANOG PREVOZNIKA NA TERITORIJU REPUBLIKE SRBIJE UKLJUČUJUĆI I TERITORIJU APKM - Zakon o međunarodnom prevozu u drumskom saobraćaju: čl. 3 i 4v
Izvor: Paragraf Lex