Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI: Računovođe se protive integraciji ePoreza u eUpravu


Elektronski sistem ePorezi, koji je uređen u skladu sa Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 84/2002 - ispr., 23/2003 - ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - dr. zakon, 62/2006 - dr. zakon, 63/2006 - ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - ispr., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 - autentično tumačenje, 112/2015, 15/2016, 108/2016, 30/2018, 95/2018, 86/2019, 144/2020, 96/2021 i 138/2022), mora da ostane van portala e-uprave, jer bi podaci u ePorezima mogli biti zloupotrebljeni, smatraju u Računovodstvenoj komori Srbije. Računovođe očekuju da Poreska uprava zaštiti aplikaciju ePorezi od integrisanja u e-upravu.

“U okviru Portala za elektronsku identifikaciju, u sastavu e-uprave, koji je najavljen i koji je predviđen da bude centralno mesto za registraciju e Građana (i njihovu prijavu na povezivanje na sisteme elektronske uprave i potpisivanje u klaudu putem aplikacije ConsentID) smatramo da elektronski sistem ePorezi kod Poreske uprave (koji je uređen u skladu sa Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji) mora da ostane van portala e-uprave”, saopštila je Računovodstvena komora Srbije.

Razlozi za zabrinutost su višestruki, prema oceni računovođa, jer bi dostupnost ePorezima preko naloga, koji ima korisničko ime i lozinku, mogli biti i zloupotrebljeni (u određenim slučajevima).

“Tražimo od nadležnih, da Poseban informacioni sistem Poreske uprave, u okviru koga odlično funkcionišu ePorezi, ostane u ovim okvirima i nadležnostima, u skladu sa Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji. Sistem ePorezi je efikasan za primenu, za korišćenje, gde su pouzdani podaci, prema ovlašćenjima i korišćenjem identifikacije samo sa elektronskim sertifikatom za kvalifikovani elektronski potpis, navodi se u saopštenju.

Računovođe ovo traže od države, kako navode u saopštenju, jer su značajno doprineli reformi, koja je unapredila poslovni ambijent i doprinela konsolidaciji javnih finansija u Srbiji, zbog ogromnog povećanja u naplati javnih prihoda od uvedene Objedinjene naplate od 1. marta 2014. godine.

“Pozivamo Poresku upravu, da “zaštiti” rezultate u sprovedenoj reformi i da zaštiti Poseban informacioni sistem i aplikaciju ePorezi od integrisanja u e- upravu. Očekujemo da Poreska uprava iskaže takav stav, jer važnost ove institucije za državu i poreske obveznike i sprovedene reforme, koje su spasile budžet Srbije, ne bi smeo niko da ugrozi, bez obzira koji argumenti se navode, vezano za centralizovaje podataka na portalu e-uprave”, navodi se u saopštenju.

Prvi portal za elektronsku identifikaciju u Srbiji kreiran je u Poreskoj upravi Srbije, gde je omogućen pristup ovlašćenom licu, elektronskim sertifikatom za kvalifikovani elektronski potpis od 2013. godine.

“Svi koji smo učestvovali u saradnji sa Poreskom upravom u sprovođenju te reforme, znamo, da su računovođe prve izvadile sertifikate za kvalifikovani elektronski potpis i postali korisnici portala ePorezi. Iz Računovodstvene komore Srbije smatramo, kao i ostale računovođe i poreski obveznici, da ovaj portal odlično funkcioniše i da ne postoji mogućnost zloupotrebe u korišćenju ovlašćenja i elektronskog sertifikata za kvalifikovani elektronski potpis, koji identifikuje podnosioca poreske prijave, podnošenje zahteva za Upit stanja, preglede računa”, navodi se u saopštenju Komore.

Kompanija Paragraf Lex ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenetih iz spoljnih sadržaja odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga, proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vesti" su namenjene u svrhu opšteg informisanja.

Izvor: Vebsajt Nova ekonomija, 23.02.2023.
Naslov: Redakcija