Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA: Odgovor na pitanje potrošača


Kupila sam mobilni telefon pre pet meseci i do sada je bio već dva puta na servisu. Imam problem s dolaznim pozivima i često se prekida veza. Čim sam se žalila prvi put, trgovac je bez moje saglasnosti uređaj poslao na popravku i kada su mi vratili telefon, posle mesec dana sam opet morala da se žalim. Nedavno mi se to ponovo dogodilo, a u prodavnici kažu da mogu tako da rade više puta jer, navodno, tako stoji u Zakonu o zaštiti potrošača. Da li su u pravu i kako da dobijem nov ili neki drugi model telefona. Koja su moja prava?

ODGOVOR:

Zakon o zaštiti potrošača ("Sl. glasnik RS", br. 62/2014, 6/2016 - dr. zakon i 44/2018 - dr. zakon), u članu 52, između ostalog, propisuje da ukoliko isporučena roba nije saobrazna ugovoru, potrošač koji je obavestio prodavca o nesaobraznosti, ima pravo da zahteva od prodavca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe.

Isti član propisuje i sledeće: "Potrošač ima pravo da zahteva zamenu, odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor zbog istog ili drugog nedostatka saobraznosti koji se posle prve opravke pojavi, a ponovna opravka je moguća samo uz izričitu saglasnost potrošača."

Shodno tome, imate pravo i na zamenu, i na raskid ugovora i povraćaj novčanih sredstava. Potrebno je da uložite pismenu reklamaciju trgovcu i da istaknete vaš zahtev. Trgovac ima rok od osam dana da odgovori na vašu reklamaciju, a 30 dana da istu reši.

Izvor: Vebsajt Politika, 24.02.2020.
Naslov: Redakcija