Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

VLADA RS: Utvrđeni zakonski predlozi kojima se potvrđuju različiti ugovori sa Argentinom i Belorusijom u oblasti krivičnog prava. Usvojena Strategija o ekonomskim migracijama


Vlada Republike Srbije utvrdila je tri zakonska predloga kojima se potvrđuju različiti ugovori sa Argentinom u oblasti krivičnog prava.

Utvrđen je Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Republike Argentine o uzajamnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima, kojim će se obezbediti efikasna pravna saradnja između državnih organa dveju država.

Na sednici je utvrđen Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Republike Argentine o transferu osuđenih lica i saradnji u izvršenju krivičnih sankcija, kojim će biti omogućeno da lica koja su osuđena u jednoj državi izrečenu sankciju izdržavaju u drugoj državi čiji su državljani ili u kojoj imaju prebivalište i time stvoriti uslovi za njihovu resocijalizaciju.

Vlada je utvrdila i Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Republike Argentine o izručenju, kako lica koja su krivično gonjena u jednoj državi ili su u njoj već osuđena ne bi bekstvom u drugu državu izbegla vođenje krivičnog postupka ili izdržavanje kazne.

Sa istim ciljem je utvrđen i Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Republike Belorusije o izručenju.

Usvajanjem Strategije o ekonomskim migracijama Republike Srbije za period 2021–2027. godine, Vlada nastoji da uspostavi što efikasniju prevenciju daljeg odlaska građana u inostranstvo i podstakne povratak stručnjaka iz dijaspore, kao i da stvori poslovni i privredni ambijent za dolazak stranih eksperata.

Na sednici je usvojena Strategija pametne specijalizacije u Republici Srbiji za period 2020–2027. godine, kao strateški pristup ekonomskom razvoju, kroz ciljanu podršku istraživačkim, razvojnim i inovacionim aktivnostima.

Kombinujući industrijske, obrazovne i inovacione politike, zasnovane na znanju, sa fokusom na sopstvene snage i komparativne prednosti, zemlje ili regioni identifikuju i biraju određen broj prioritetnih privrednih oblasti za investiranje.

Na sednici je usvojena i Strategija razvoja digitalnih veština u Republici Srbi za period od 2020. do 2024. godine, kojom se na celovit način uređuje ova oblast, kako bi se iskoristio potencijal savremenih informaciono-komunikacionih tehnologija, sa ciljem podizanja kvaliteta života građana, postizanja veće zaposlenosti i efikasnijeg rada, što će poboljšati ekonomski status celog društva.

Imajući u vidu stepen u kojem digitalne veštine dotiču svaki aspekt života i rada, Strategijom su obuhvaćene četiri oblasti – obrazovanje, povećanje digitalnih veština građana, digitalne veštine potrebne na tržištu rada i IKT stručnjaci.

Crkva Svete Trojice i stara škola u Cerovcu kod Smederevske Palanke, koji čine kompleks narodnog graditeljstva iz prve polovine XIX veka, odlukom Vlade proglašeni su za spomenik kulture.

Izvor: Vebsajt Vlade RS, 27.02.2020.
Naslov: Redakcija