Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

RADNI TEKST IZMENA USTAVA RS: Alumni klub Pravosudne akademije poziva na dijalog o konkretnim problemima u izboru sudija i tužilaca


Predviđanje završene obuke Pravosudne akademije (PA) kao uslova za izbor na prvu pravosudnu funkciju je jedna od spornih tačaka za nekoliko udruženja i neke istaknute srpske pravnike. U kritici tog rešenja prednjači Društvo sudija Srbije, čija predsednica često navodi da će PA postati kanal za političke uticaje i politički podobne kadrove jer nema garancije nezavisnosti koji bi to sprečili, navodi se u saopštenju Alumni kluba Pravosudne akademije.

AKPA poziva sve kritičare ovakvog rešenja, a posebno Društvo sudija Srbije, da u svojoj kritici budu konstruktivni i da tačno kažu koje garancije nezavisnosti nedostaju PA i koji su to načini, koji bi, po njihovom mišljenju, sprečili političke uticaje. Kao njihove mlađe kolege, žele da čuju i da li imaju predlog rešenja problema koji je vezan za to što PA ne funkcioniše na predviđen način, te se njeni polaznici uopšte ne biraju na pravosudne funkcije, a što stvara probleme u normalnom funkcionisanju ove ustanove.

Takođe, AKPA poziva i druga udruženja, posebno ona zainteresovana za pravosuđe - Yucom, Beogradski centar za ljudska prava, CEPRIS, na otvaranje debate ne samo o tome ko treba da uđe u sastav pravosudnih saveta, već i o tome kako ova tela treba da rade, kakve kriterijume da primenjuju i kakve procedure, te da analiziramo nekoliko ključnih tačaka iz rada ovih saveta iz proteklog vremena, kako bismo savetima ukazali na propuste koje bi trebalo ispraviti.

Najspornija tačka u radu Državnog veća tužilaca je tekući konkurs za 52 zamenika javna tužilaca, gde je na sednici 24.12.2017. na kojoj se raspravljalo o kandidatima isključena javnost, a zapisnik sa ove sednice ni dva meseca kasnije nije dostupan javnosti, što dodatno zabrinjava, jer je ujedno reč o aferi u kojoj je tačan spisak predloženi kandidata za javne funkcionere procureo pre ove sednice, što stvara ozbiljnu sumnju javnosti. Takođe, potrebna je i javna debata, da li je dobro da se najveći konkurs za izbor sudija u proteklih osam godina odvija tako što se pitanja sa testa unapred objavljuju na sajtu Visokog saveta sudstva, posebno ako se zna da je prethodni pravilnik o izboru sudija sporan i za sam Ustavni sud.

AKPA smatra da se u ustavnim izmenama mora imati u vidu realna praksa u izboru pravosudnih funkcionera, te da je jedan od zadataka reforme pravosuđa, pa i izmene Ustava da ove probleme i reši, za šta je potreban dijalog svih strukovnih udruženja, Ministarstva pravde i pravosudnih saveta.

Izvor: Alumni klub Pravosudne akademije, 26.02.2018.
Naslov: Redakcija