Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA IZ BUDŽETSKOG FONDA ZA LOKALNE SAMOUPRAVE: Rok za prijavu projekta do 15. marta 2018. godine


Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave uputilo je opštinama i gradovima javni poziv za prijavu projekata koji će ove godine finansirati, u potpunosti ili delimično, sa ukupno 320 miliona dinara iz Budžetskog fonda za lokalne samouprave.

Gradovi i opštine mogu prijaviti tri vrste projekata (komponente)

  • Projekte koji unapređuju kvalitet života građana i građanki i doprinose lokalnom ekonomskom razvoju i zapošljavanju – izgradnja i rekonstrukcija komunalne infrastrukture, školskih, predškolskih, kulturnih i sportskih objekata, kao i zgrada lokalnih institucija, zatim uređenje parkova, pijaca, trgova i rasvete - 256.147.000 dinara
  • Projekte koji doprinose bržem uvođenju e-Uprave i savremenih informacionih tehnologija radi unapređenja i modernizacija rada lokalnih uprava i boljeg pružanja usluga građanima, kao i tehničkih uslova za elektronsko povezivanje sa državnim i drugim organima i organizacijama - 48.027.000 dinara.
  • Projekte obezbeđivanja adekvatnih prilaza javnim službama i ustanovama licima sa posebnim potrebama, kao i pružanje pomoći lokalnim samoupravama u organizaciji kulturnih sportskih, turističkih i drugih manifestacija koje su od posebnog značaja za građane na njenoj teritoriji - 16.009.000 dinara

Svi prijavljeni projekti moraju imati svu potrebnu projektno-tehničku dokumentaciju, dozvole i saglasnosti i ostala dokumenta koja su navedena u javnom pozivu.

Lokalnoj samoupravi mogu se odobriti sredstva po jednom zahtevu u toku kalendarske godine, a iznos odobrenih sredstava ne može biti veća od 10 odsto ukupno opredeljenih sredstava za svaku od tri grupe projekata (komponente).

Rok za prijavu projekta je do 15. marta 2018. godine, nakon čega će Komisija za sprovođenje postupka i utvrđivanje predloga za raspodelu sredstava pregledati i razmotriti prijave projekata u skladu sa utvrđenim kriterijumima i predložiti donošenje odluke o raspodeli sredstava po ovom javnom pozivu.

Više informacija o javnom pozivu, javni poziv i potrebni obrasci mogu se preuzeti na internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, 23.02.2018.
Naslov: Redakcija