Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O IZVRŠENJU KRIVIČNIH SANKCIJA: U skladu sa Zakonom razlozi za odlaganje kazne zatvora su rođenje deteta, bolest osuđenika ili bliskog srodnika, sezonski radovi kada nema ko drugi da ih obavlja ili neki neodložan posao koji bi mogao da izazove znatnu materijalnu štetu. Predsednik suda ima pravo da odbije ili ukine odlaganje zatvorske kazne ako se utvrdi da je bilo zloupotreba ovog prava


Svake godine 500-600 osuđenika podnosi molbe za odlaganje izvršenja zatvorske kazne, od čega, prema podacima osnovnih sudova, polovina bude usvojena.

Prema rečima Ivane Ramić, portparolke Prvog osnovnog suda u Beogradu, koji godišnje odobri oko 150 zahteva za odlaganje odlaska u zatvor, najčešće je reč o narušenom zdravlju, bilo osuđenika ili člana njegove uže porodice, o trudnoći, rođenju deteta, smrti člana porodice ili o završetku posla koji ne trpi odlaganje.

- Osuđenik se obraća sudu s molbom i dostavljenom lekarskom dokumentacijom ili s drugim dokazom. Izdržavanje kazne se najčešće odlaže na tri meseca, a posle toga osuđeni može ponoviti zahtev. Zakon o izvršenju krivičnih sankcija ("Sl. glasnik RS", br. 55/2014) ne precizira dokle se kazna može odlagati - kaže Ramić.

Zbog ovakve nedorečenosti dešavalo se da ljudi odlažu po pet-šest puta odlazak iza rešetaka.

- Među onima koji traže odlaganje ima i onih koji to čine zbog sezonskih radova (setve, žetve, privremenog posla ako jedini izdržavaju porodicu), ali i biznismena koji npr. treba da sklope važne poslovne ugovore - kaže Ivana Ramić.

Trudnicama se zatvor odlaže ako su prešle šest meseci trudnoće, a majkama ako je dete mlađe od godinu dana, najduže do njegove treće godine. I muž trudnice, međutim, može dobiti odlaganje zbog njene trudnoće, ako je žena pred porođajem i nema ko drugi da joj pomogne.

Ukoliko je osuđeni oboleo od teške bolesti, za čije lečenje nema uslova u Specijalnoj zatvorskoj bolnici, kazna se odlaže do ozdravljenja, a ako su sa osuđenim na izdržavanje pozvani i supružnik ili član uže porodice, na šest meseci. Kazna se odlaže i zbog školovanja (na šest meseci) ili prijemnog ispita (na dva meseca).

Predsednik suda ima pravo da odbije ili ukine odlaganje zatvorske kazne ako se utvrdi da je bilo zloupotreba ovog prava. Protiv pojedinih lekara čak su podnete i krivične prijave zbog sumnje da su falsifikovali zdravstvenu dokumentaciju u korist osuđenih.

Izvor: Vebsajt Novosti, V. Crnjanski Spasojević, 23.02.2017.
Naslov: Redakcija