Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

USTAV RS: Izbore za predsednika Republike raspisuje predsednik Narodne skupštine 90 dana pre isteka mandata predsednika Republike, tako da se izbori okončaju u narednih 60 dana, u skladu sa zakonom


U skladu sa pozitivnim propisima predsednički izbori moraju da se raspišu 90 dana pre isteka mandata predsednika, tako da se okončaju u narednih 60 dana. Od dana raspisivanja izbora do dana glasanja ne može proteći manje od 30 ni više od 60 dana.

Mandat aktuelnom predsedniku Republike Srbije, Tomislavu Nikoliću, ističe 31. maja 2017. godine.

Predsednik Republike bira se na neposrednim izborima, tajnim glasanjem.

Prema Zakonu o predsedniku Republike ("Sl. glasnik RS", br. 111/2007) kandidate mogu da predlažu političke stranke koje su registrovane na dan kad je objavljena odluka o raspisivanju izbora, koalicije političkih stranaka ili grupe građana. Grupu građana osniva najmanje deset birača.

Kandidovanje se vrši podnošenjem predloga kandidata Republičkoj izbornoj komisiji, najkasnije 20 dana pre dana izbora.

Uz predlog kandidata, svaki podnosilac je dužan da dostavi i zakonom propisanu dokumentaciju, kao i najmanje 10.000 sudski overenih izjava birača da svojim potpisom podržavaju predloženog kandidata.

Birač može potpisom podržati samo jednog kandidata.

RIK utvrđuje listu kandidata za izbor predsednika Republike najkasnije 15 dana pre dana izbora i objavljuje je u "Sl. glasniku RS" narednog dana od dana kada ju je utvrdila.

Redni broj koji će kandidati imati na glasačkom listiću utvrđuje se žrebom na sednici RIK-a, kojoj mogu da prisustvuju predstavnici svih predlagača kandidata.

Za predsednika Republike izabran je kandidat koji je dobio većinu glasova birača koji su glasali.

Ako nijedan kandidat ne dobije većinu glasova birača koji su glasali, drugi krug izbora održava se u roku od 15 dana.

U drugom krugu izbora učestvuju dva kandidata koja su dobila najveći broj glasova, pri čemu će na glasačkom listiću prvi po redosledu biti kandidat koji je na prvom glasanju dobio najviše glasova.

Više od dva kandidata učestvuju u drugom krugu ako ih više deli prvo ili drugo mesto.

Za predsednika Republike izabran je kandidat koji je u drugom krugu izbora dobio najveći broj glasova.

Ako u drugom krugu kandidati osvoje isti broj glasova, glasanje se ponavlja u roku od 15 dana.

Mandat predsedniku Republike počinje polaganjem zakletve pred Narodnom skupštinom Republike Srbije i traje pet godina i niko ne može više od dva puta da bude izabran za predsednika, bez obzira na to koliko su mu trajali prvi i drugi mandat.

Izvor: Vebsajt 021, 26.02.2017.
Naslov: Redakcija