Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O INFORMACIONOJ BEZBEDNOSTI: Model Pravilnika o bezbednosti informaciono-komunikacionog sistema grada/opštine/gradske opštine


Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) je pripremila Model Pravilnika o bezbednosti informaciono-komunikacionog sistema grada/opštine/gradske opštine.

Naime, Zakonom o informacionoj bezbednosti ("Sl. glasnik RS", br. 6/2016 - dalje: Zakon) je predviđena obaveza za sve Operatore IKT sistema od posebnog značaja da donesu akt o bezbednosti IKT sistema. Obzirom da se pod operatorom IKT sistema podrazumeva pravno lice, organ javne vlasti ili organizaciona jedinica organa javne vlasti koji koristi IKT sistem u okviru obavljanja svoje delatnosti, odnosno poslova iz svoje nadležnosti, ova obaveza se odnosi i na jedinice lokalne samouprave u Republici Srbiji.

U skladu sa Zakonom rok za donošenje ovog akta 90 dana od donošenja Uredbe o bližem sadržaju akta o bezbednosti informaciono-komunikacionih sistema od posebnog značaja, načinu provere i sadržaju izveštaja o proveri bezbednosti informaciono-komunikacionih sistema od posebnog značaja ("Sl. glasnik RS", br. 94/2016), koja je stupila na snagu 2.12.2016.godine, što znači da je krajnji rok za donošenje Pravilnika 1. mart 2017. godine.

U skladu sa gore navedenim, ekspertski tim SKGO je izradio Model Pravilnika o bezbednosti informaciono-komunikacionog sistema grada/opštine/gradske opštine.

Model pravilnika je samo pomoć upravama prilikom izrade ovog obaveznog akta koji će se svakako dalje prilagođavati situaciji u pojedinačnoj upravi grada/opštine/gradske opštine.

Izvor: Vebsajt SKGO, 22.02.2017.
Naslov: Redakcija