Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

Aktuelna službena mišljenja


  • Ministarstvo pravde i državne uprave: NEPOSTOJANJE RECIPROCITETA IZMEĐU SRBIJE I HRVATSKE U POGLEDU STICANJA NEPOKRETNOSTI PRAVNIM POSLOVIMA INTER VIVOS - Zakon o osnovama svojinskopravnih odnosa: član 82a
  • Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike: UTVRĐIVANJE VEĆEG IZNOSA NAKNADA ZARADA OPŠTIM AKTOM INSTITUTA KOJI JE OSNOVAN OD STRANE VLADE I KOJI SE FINANSIRA IZ BUDŽETA REPUBLIKE - UZ MIŠLJENJE MINISTARSTVA NADLEŽNOG ZA FINANSIJE - Zakon o radu: član 8 stav 2
  • Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike: UVEĆANJE KOEFICIJENTA ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATE DIREKTORU U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA - Uredba o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama: član 3 tačka 4a
  • Uprava carina: ISPRAVE I PODACI U SMISLU DOKAZA O TRANSAKCIJSKOJ, ODNOSNO STVARNO PLAĆENOJ CENI PRILIKOM UVOZA UPOTREBLJAVANIH MOTORNIH VOZILA - Carinski zakon: čl. 39, 45 i 53
  • Uprava carina: PRIVREMENO OTVARANJE DRUMSKOG GRANIČNOG PRELAZA GRADINA ZA IZVOZ MINERALNOG ĐUBRIVA u periodu od 20.2.2014. DO 20.3.2014. GODINE - Naredba o određivanju graničnih prelaza preko kojih će se izvoziti, uvoziti i provoziti pošiljke sredstava za zaštitu i ishranu bilja: tač. 1 i 2
Izvor: Paragraf Lex