Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

IZVEŠTAJ KOMITETA SAVETA EVROPE ZA PROCENU USAGLAŠENOSTI NACIONALNIH SISTEMA ZA SPREČAVANJE PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA: Srbija ubrzano ispunjava preporuke FATF


Ministar finansija Siniša Mali izjavio je da se ispunjavanjem preporuka Radne grupe za finansijsku aktivnost (FATF) Srbija našla u uskoj grupi zemalja koje su u najvećoj meri usklađene sa preporukama FATF, kao i da očekuje dodelu investicionog rejtinga Srbiji do kraja ove godine.

"Naša zemlja na vreme i pre rokova ispunjava svoje međunarodne obaveze, a sa ovom dinamikom ispunjavanja obaveza prema MANIVALU, našla se u uskom krugu zemalja koje su u najvećoj meri usklađene sa preporukama FATF", rekao je Mali, saopštilo je Ministarstvo finansija.

MANIVAL je komitet Saveta Evrope koje se bavi procenom usaglašenosti nacionalnih sistema za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma država članica Saveta Evrope sa međunarodnim standardima (FATF).

"Komitet Saveta Evrope Manival je objavio treći izveštaj o napretku i Srbija je dobila povećanje za tri preporuke sa "delimično usklađena" na "usklađena".

Zahvaljujući toj dinamici ispunjenja preporuka naša zemlja je stavljena u red zemalja koje zbog postignutog napretka sledeći izveštaj o ispunjavanju preporuka mogu podneti u roku od dve godine, odnosno 2021. godine, umesto 2020. kako je to ranijim programom bilo predviđeno, objasnio je Mali.

Ministar kaže da su neke od preporuka vezane za zakone koje smo već usvojili i da će ovi već ispunjeni koraci biti vrednovani tek 2021. godine.

"Mi smo uokvirili naše zakonodavne aktivnosti. Usvojili smo zakone koje su u skladu sa pravnim tekovinama EU i pravilima MANIVALA. Preostaje nam usvajanje smernica, raznih uputstava i konkretna primena u praksi usvojenih zakonskih akata", rekao je Mali.

On je podsetio da je za ispunjenje preporuka bila važna izmena odredbi zakona o računovodstvu i reviziji krajem prošle godine gde je stavljena zabrana krivično osuđivanim pravnim i fizičkim licima i njihovim povezanim licima, kao i saradnicima, da budu osnivači i vlasnici pravnih lica i preduzetnici koji se bave pružanjem računovodstvenih usluga. Takođe, promenjen je i Zakon o reviziji.

Mali je istakao da dosta očekuje od Strategije za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma koja je već prošla javnu raspravu i očekuje se njeno usvajanje na sednici Vlade Srbije, u najkraćem mogućem roku, možda već tokom narednog meseca.

"Cilj navedene strategije biće u potpunosti da zaštiti privredu i finansijski sistem države od opasnosti koje uzrokuju pranje novca i finansiranje terorizma i širenja oružja za masovno uništenje. Aktivnom saradnjom javnog i privatnog sektora ostvarićemo pristup zasnovan na analizi i proceni rizika čime ćemo jačati sistem i integritet institucija finansijskog i nefinansijskog sektora i doprineti bezbednosti, sigurnosti i vladavini prava u Srbiji", ocenio je ministar.

Prema njegovim rečima, ujednačenost pravnog postupanja sa zemljama EU, doprineće i tome da Srbija na investicionoj mapi pronađe svoje mesto koje joj, zahvaljujući trudu i reformama već pripada, a ostaje da to prepoznaju važne međunarodne finansijske i rejting agencije u svetu.

"Mi očekujemo dodelu investicionog rejtinga Srbiji do kraja ove godine. Rejting agencije uzimaju u obzir pravnu sigurnost ulaganja, postojanje političke stabilnosti, kontinuiranu posvećenost i opredeljenje da se ide napred u reformama", kaže Mali.

On ističe i da su izazovi sa kojima se treba uhvatiti u koštac u budućnosti nastojanje da se unapredi koordinacija, kao i jačanje ljudskih i materijalno-tehničkih resursa.

"U saradnju sa drugim državnim organima ne treba sumnjati. Intaresorni i timski rad je veoma bitan u borbi protiv sprečavanja pranja novca i drugih kriminalnih aktivnosti", istakao je Mali i dodao da su ne treba zanemariti i potrebne obuke i ljudski kadar koji je neophodan u ovoj oblasti.

Prema oceni MANIVAL-a, Srbija je potpuno "usklađena" sa FATF-ovom preporukom 18 - unutrašnja kontrola i strane podružnice i zavisna preduzeća.

U izveštaju se podseća da je Srbija prvobitno u toj oblasti ocenjena kao "delimično usklađena", jer nije imala odredbu kojom se podružnice i zavisna preduzeća u većinskom vlasništvu neke strane finansijske grupe obavezuju na primenu AML/CFT programa.

Dalje se navodi da je Srbija takođe preduzela neophodne korake da popravi gotovo sve ranije utvrđene nedostatke kod FATF-ove Preporuke 6, koja se odnosi na ciljane finansijske sankcije vezane za terorizam i finansiranje terorizma, tako da je sada ocenjeno da je zemlja "u velikoj meri usklađena".

Pored toga, Srbija je otklonila i većinu nedostataka u okviru FATF-ove Preporuke 8 koja se tiče neprofitnih organizacija, konstatuje MANIVAL, uz napomenu da su preostali samo manji nedostaci i da je zbog toga ocenjena kao "u velikoj meri usklađena".

Izvor: Vebsajt RTV, 23.01.2020.
Naslov: Redakcija