Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

NACRT ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA: Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi


Donošenje Zakona o javnim nabavkama predviđeno je Strategijom razvoja javnih nabavki u Republici Srbiji za period 2014-2018. godine ("Sl. glasnik RS", br. 122/2014), kao jedan od strateških ciljeva reforme javnih nabavki u Republici Srbiji.

Posebna radna grupa za pripremu Nacrta zakona o javnim nabavkama obrazovana je 13. jula 2018. godine. Članovi Posebne radne grupe su predstavnici Ministarstva finansija, Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, Uprave za javne nabavke, Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu i Privredne komore Srbije.

Kao polaznu osnovu za izradu Nacrta zakona, radna grupa je koristila Direktive EU i druga akta Evropske unije u oblasti javnih nabavki. Osnovi cilj donošenja Nacrta zakona je potpuno usaglašavanje domaćih propisa sa direktivama i sa odredbama drugih propisa i njihovo puno sprovođenje u praksi.

U postupku pripreme zakona, Ministarstvo finansija je u saradnji sa Upravom za javne nabavke i Privrednom komorom Srbije u periodu od 03. oktobra do 22. oktobra 2018. godine, sprovelo javnu raspravu o tekstu Nacrta zakona o javnim nabavkama (u daljem tekstu: Nacrt zakona). Tekst Nacrta zakona objavljen je na zvaničnoj internet stranici Ministarstva finansija, Uprave za javne nabavke i Privredne komore Srbije, a sva zainteresovana lica bila su u mogućnosti da komentare i mišljenja dostave elektronskim putem.

Objavljenim programom javne rasprave predviđeno je održavanje Okruglih stolova, koji su u organizaciji Privredne komore Srbije održani 08. oktobra, 10. oktobra i 12. oktobra 2018.  godine u Novom Sadu, Beogradu i Nišu i na kojima je, pored članova Posebne radne grupe, prisustvovao predstavnik projekta koji se finansira iz EU fondova "Support for Further Improvement of Public Procurement System in Serbia", kao i predstavnici državnih organa, privrednih subjekata, organizacija civilnog društva, stručne javnosti, kao i druge zainteresovane strane.

Svaki Okrugli sto je otvorio predstavnik Privredne komore Srbije, dok je uvodni govor održala vd pomoćnica ministra finansija, Milica Đurđević, koja se osvrnula na sve aktivnosti koje su ministarstvo i Posebna radna grupa imali u izradi zakonskog teksta, kao i na značaj koji će donošenje ovog zakona imati za Republiku Srbiju.

Imajući u vidu da je u momentu održavanja Okruglog stola pristigao veoma mali broj primedbi, predloga i sugestija, učesnici Okruglog stola su još jednom pozvani da svoje primedbe dostave elektronskim putem, odnosno putem pošte, kako bi iste bile detaljno razmotrene.

U toku javne rasprave svi zainteresovani subjekti mogli su dostaviti svoje predloge putem elektronske pošte na adresu: javnarasprava@ujn.gov.rs. Posle održavanja Okruglog stola upravo je i pristigle su različite primedbe, predlozi i sugestije od strane zainteresovanih lica.

Posle završetka javne rasprave, članovi radne grupe za pripremu teksta Zakona o javnim nabavkama su detaljno razmotrili sve pristigle primedbe, predloge i sugestije.

U prilogu je tabela sa primedbama koje su prihvaćene i primedbama koje nisu prihvaćene.

Primedbe koje su bile opšteg karaktera ili nisu sadržale konkretan predlog na sam tekst Nacrta zakona su razmotrene i takođe su navedene u tabeli.

Pored toga, identične primedbe koje se odnose na iste članove nacrta, a podnete su od strane različitih predlagača navedene su samo jednom.

Tabele su pripremljene počevši od člana 1. Nacrta zakona, pa nadalje. Tabela u kojoj su navedene primedbe koje se ne prihvataju sadrži i kolonu u kojoj je kratko obrazloženje zbog čega primedba nije prihvaćena.

Prihvaćene primedbe su ugrađene u tekst Nacrta zakona o javnim nabavkama.

Primedbe iznete u javnoj raspravi koje su bile pravno-tehničkog karaktera će se dodatno razmotriti kroz dodatnu pravno-tehničku redakciju teksta Nacrta zakona.

Kada su u pitanju primedbe koje su se odnosile na brisanje odredbi iz teksta Nacrta zakona, a polazeći od činjenice da je jedan od osnovnih ciljeva zakona obezbeđenje usklađenosti za pravnim tekovinama Evropske unije, ocenjeno je da su te odredbe neophodne i da ih ne treba brisati, kako radi usklađenosti sa evropskim propisima, tako i zbog činjenice da je reč o odredbama koje ni na koji način ne predstavljaju smetnju za pravni sistem Republike Srbije i da bi ih bilo korisno preuzeti.

Izvor: Vebsajt Uprave za javne nabavke, 24.01.2019.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija