Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OZAKONJENJU OBJEKATA: Priključenje na vodovodnu mrežu moguća samo za legalne objekte. Postupci koji su u toku biće obustavljeni u slučaju da za objekat nije okončan postupak ozakonjenja


6. novembra 2018. godine na snagu je stupio Zakon o izmenama i dopunama Zakona o ozakonjenju objekata ("Sl. glasnik RS", br. 83/2018 - dalje: Zakon).

Usvajanjem tog Zakona prestali su da važe Zakon o legalizaciji objekata ("Sl. glasnik RS", br. 95/2013 i 117/2014), Zakon o posebnim uslovima za upis prava svojine na objektima izgrađenim bez građevinske dozvole ("Sl. glasnik RS", br. 25/2013 i 145/2014), Pravilnik o objektima za koje se ne može izdati građevinska dozvola, stepenu izgrađenosti objekta i građevinskoj i upotrebnoj dozvoli u postupcima legalizacije objekata ("Sl. glasnik RS", br. 106/2013) i Pravilnik o uslovima, načinu i postupku za sticanje prava svojine na zemljištu i objektima na koje se primenjuje Zakon o posebnim uslovima za upis prava svojine na objektima izgrađenim bez građevinske dozvole ("Sl. glasnik RS", br. 31/2013).

U praksi, to znači da JKP "Vodovod i kanalizacija" može da izgradi kanalizacioni i vodovodni priključak samo za objekte koji su ozakonjeni ili legalni. Do 6.11.2018. godine, odnosno do datuma stupanja na snagu predmetnog Zakona, postojala je mogućnost privremenog priključenja objekata na kanalizacionu ili vodovodnu mrežu, a danom stupanja na snagu ovog Zakona takva mogućnost prestaje. Takođe, postupci koji su u toku biće obustavljeni u slučaju da za objekat nije okončan postupak ozakonjenja. Po slovu Zakona, ukoliko je podnet zahtev za priključenje ili je JKP "Vodovod i kanalizacija" sklopilo ugovor o izgradnji priključka s licima čiji objekat nije ozakonjen, a u toku je prikupljanje dokumentacije za izgradnju priključka, ugovor neće biti realizovan dok se objekat ne ozakoni.

To znači da će priključenje objekata na kanalizacionu mrežu u prigradskim naseljima i u delovima grada kroz grupnu izgradnju teći znatno sporije nego prošle godine jer je oko 80 odsto objekata u postupku ozakonjenja.

Kad je reč o novim poslovnim objektima i objektima za višeporodično stanovanje, kao i novim objektima za porodično stanovanje, podnošenje zahteva za priključenje na vodovodnu i kanalizacionu mrežu biće moguće uz dostavljanje građevinske dozvole uz ostalu neophodnu dokumentaciju. Vlasnici objekata koji su u postupku ozakonjenja, a priključeni su na mrežu, imaju rok od pet godina da okončaju ozakonjenje objekta i prema njima će se postupati u skladu sa odredbama predmetnog Zakona.

Prema novousvojenom Zakonu, ukoliko JKP "Vodovod i kanalizacija" na kanalizacionu ili vodovodnu mrežu priključi objekat koji je u postupku ozakonjenja (Član. 41 Zakona) sledi novčana kazna od 1,5 do 3 miliona dinara, a odgovorno lice u preduzeću očekuje kazna od 100.000 do 200.000 dinara.

Izvor: Vebsajt RTV, 23.01.2019.
Naslov: Redakcija