Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

U PRIPREMI IZMENE KRIVIČNOG ZAKONIKA: Advokatura želi učešće u izmenama krivičnog zakonodavstva


Advokatska komora Srbije (AKS) saopštila je svoje predloge koji se tiču najavljenih promena Krivičnog zakonika ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014 i 94/2016), ocenjujući da su temeljne izmene našeg krivičnog zakonodavstva potrebne i poželjne i da advokatura u tome želi da učestvuje.

Predloge je sačinila Radna grupa za krivično pravo AKS, a usvojio ih je Upravni odbor AKS.

Advokati smatraju da izmene i dopune Krivičnog zakonika predstavljaju promene sistemskog zakona, čemu, kako kažu, treba pristupiti sa velikom ozbiljnošću i kroz redovnu zakonsku proceduru uz maksimalno ozbiljno učešće široke stručne javnosti.

"Smatramo da je od uvođenja težih i strožih krivičnih sankcija, pooštravanja kaznene politike i politike kažnjavanja u borbi protiv kriminala za suzbijanje vršenja krivičnih dela - važnija efikasnost, što podrazumeva izvesnost da će izvršioci krivičnih dela biti otkriveni kroz zakonit postupak otkrivanja krivičnih dela i učinilaca, zakonito i blagovremeno prikupljanje dokaza od strane Ministarstva unutrašnjih poslova i javnih tužilaštava", navodi se u saopštenju.

Dodaje se da pravilnost postupka obezbeđenja dokaza i zakonit sudski postupak sproveden od strane stručnog, nepristrasnog, odgovornog i nezavisnog suda, jesu standardi kroz koje se istovremeno ostvaruju građanska prava okrivljenih i oštećenih i nezavisnost sudija kao i opšti interes, pravna sigurnost i vladavina prava u sistemu podele vlasti, za šta se advokatura kao ustavna kategorija u potpunosti zalaže.

Za advokatske predstavnike u Radnoj grupi Ministarstva pravde koja će raditi na izmenama Krivičnog zakonika izabrani su u okviru AKS advokati Vladimir Beljanski, Krsto Bobot i Živorad Lekić.

Izvor: Vebsajt RTV, 24.01.2019.
Naslov: Redakcija