Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

REFORMA PRAVOSUĐA: Skraćena dužina trajanja sudskih postupaka


Sudski postupci traju sve kraće, što potvrđuje podatak da je Srbija danas deseta zemlja po broju predstavki u Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu, dok je pre nekoliko godina bila među prvih pet, izjavila je ministarka pravde Nela Kuburović

Kuburović je istakla da to pokazuje da se nešto menja, ali i ocenila da dužina trajanja sudskih postupaka još nije zadovoljavajuća.

Ona je navela da najveći broj predstavki koje se nalaze u Strazburu neće biti uzet u razmatranje zato što stranke nisu iskoristile sva sredstva koje im je domaće zakonodavstvo omogućilo da ubrzaju svoje postupke.

Pre tri godine smo uveli Zakon o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku ("Sl. glasnik RS", br. 40/2015), koji je omogućio strankama da utiču na ubrzanje postupaka, ali to nije jedini način, jer smo veliki deo sudeće materije izmestili iz sudova i omogućili javnim beležnicima i izvršiteljima da to preuzmu, objasnila je ministarka.

Kuburović je, govoreći o implementaciji doživotne robije u Krivični zakonik ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014 i 94/2016), najavila da će resorno ministarstvo u narednih mesec dana završiti rad na tome.

Prema njenim rečima, ovde nije samo reč o uvođenju doživotne kazne zatvora kao najteže krivične sankcije za najteža krivična dela, koja će biti predviđena pre svega za ubistva dece, već i o pooštravanju kaznene politike.

Utvrđeno je da postoji veliki jaz između propisanih kazni i sudske politike, ukazala je ona i podvukla da taj jaz treba smanjiti.

Praksa, kako je naglasila, treba da odgovara društvenim okolnostima i upravo ona krivična dela koja najviše pogađaju naše društvo treba da budu strogo kažnjena.

Takođe, cilj je onemogućiti dalje vršenje tih krivičnih dela i delovati preventivno na svakog novog počinioca, dodala je ona.

U tom cilju, pooštrene su kazne za višestruke povratnike koje će biti 50 ili 70 odsto veće od propisane maksimalne, zaključila je Kuburović.

Izvor: Vebsajt Vlade, 23.01.2019.
Naslov: Redakcija