Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NAPLATA ŠTETE NA VOZILU OD LEDENICA: Ako je vozilo oštećeno ispred poslovnog objekta štetu nadoknađuje vlasnik tog objekta


Većina građana kojima je na automobil pao sneg sa krova zgrade, led, ledenice, ili se prelomila i pala neka grana drveta kraj koga je bio parkiran četvorotočkaš uspe da nadoknadi pričinjenu štetu. Koliko dugo će trajati ceo proces naknade štete, zavisi od toga da li je, i kako, osigurano vozilo. Najlakše će štetu nadoknaditi vlasnici automobila koji imaju "kasko" osiguranje vozila, koje pokriva i štetu na vozilu nastalu usled pada snega, ledenica, polomljenih grana...

- Potrebno je da, kada uočite štetu na vozilu, pozovete saobraćajnu policiju koja će izvršiti uviđaj i sačiniti zapisnik - kažu u jednoj osiguravajućoj kući. - Tada vozilo dolazi kod nas, naše stručno lice sačinjava zapisnik, procenjuje štetu, a na vlasniku vozila je da li želi da mu šteta bude isplaćena ili da odveze vozilo u servis kome će nakon popravke, osiguranje isplatiti ugovorenu sumu.

I vlasnici vozila koja nemaju kasko osiguranje imaju način da naplate štetu na vozilu.

- Ukoliko uz obavezno osiguranje od auto-odgovornosti vlasnik vozila ima zaključeno i osiguranje stakala na vozilu, u slučaju pada snega ili leda može naplatiti štetu koja nastane na staklima. I ovde je obavezno prisustvo policije koja će sačiniti zapisnik.

Vlasnici vozila koji imaju samo osnovno obavezno osiguranje, ukoliko im je ovako oštećen automobil, moraju prvo da pozovu saobraćajnu policiju da bi pribavili dokaz o mestu, načinu i vremenu kada je šteta nastala.

Ukoliko je, na primer, pala grana sa drveta koje je u nadležnosti javnog komunalnog preduzeća, onda je neophodno da građani pozovu Centar za informisanje ili dežurnu službu JKP zaduženog za održavanje tih površina.

Iskustva vozača u Beogradu, kada je reč o naknadi štete iz nadležnosti "Zelenila Beograd", uglavnom su pozitivna. Ipak, treba naglasiti da se naknada štete vrši samo u slučajevima u kojima je uzrok štete stablo za koje je na osnovu redovnog programa održavanja nadležno JKP. Ukoliko je grana, ledenica ili sneg pao sa drveta koje se nalazi na privatnom posedu onda je "adresa" za nadoknadu štete vlasnik. Češći slučaj je da sa krova zgrade padne ledenica ili nagomilani sneg, pa vlasnik oštećenog vozila, posle redovne procedure zvanja policije i sačinjavanja zapisnika, treba da se obrati vlasniku zgrade, odnosno skupštini stanara. Ukoliko ne dođe do dogovora, oštećenom ostaje da se obrati redovnom sudu.

Problem nastaje kada zgrada nema formiranu skupštinu stanara i tada bi oštećeni morao da tuži, pojedinačno, sve stanare u toj zgradi.

Za uklanjanje nagomilanog snega i ledenica sa krovova zgrade odgovorni su svi vlasnici stanova, odnosno zakupci stanova. Kada nije moguće ukloniti ledenice sa zgrade, treba postaviti oznake upozorenja na opasnost i ograditi mesto sa koga preti obrušavanje snega ili leda. Međutim, treba napomenuti da to obaveštenje ne oslobađa stanare zgrade ili skupštinu stanara odgovornosti u slučaju nezgode. Ako je vozilo oštećeno ispred poslovnog objekta, štetu nadoknađuje vlasnik tog objekta.

Izvor: Vebsajt Novosti, P. Ž., 23.01.2019.
Naslov: Redakcija