Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O INFORMACIONOJ BEZBEDNOSTI: Predviđeno je osnivanje Nacionalnog centra za prevenciju i zaštitu od bezbednosnih rizika u IKT sistemima od posebnog značaja, kao i Tela za koordinaciju poslova informacione bezbednosti pri Vladi RS


Narodna skupština Republike Srbije usvojila je 26. januara 2016. godine Zakon o informacionoj bezbednosti (dalje: Zakon), koji će povećati nivo zaštite i bezbednosti informacionih sistema u Srbiji.

Zakonje prvi krovni propis u ovoj oblasti koji određuje mere zaštite od bezbednosnih rizika u informaciono-komunikacionim sistemima, odgovornost pravnih lica prilikom upravljanja ovim sistemima i nadležne organe za sprovođenje mera zaštite.

Zakon se odnosi na informaciono komunikacione sisteme (IKT) od posebnog značaja jer obavljaju poslove od opšteg interesa za širu društvenu zajednicu i svako narušavanje bezbednosti tih sistema može da izazove velike štete.

To su organi javne vlasti, sistemi u kojima se obrađuju naročito osetljivi podaci o ličnosti i sistemi koji obavljaju delatnosti od opšteg interesa.

Osim što se ovim Zakonom povećava nivo zaštite i bezbednosti informacionih sistema u Srbiji, cilj je i da se se podigne svest kod organa i građana o opasnostima koje mogu da uslede ukoliko se ovi sistemi nedovoljno štite.

Ministarstvo nadležno za poslove informacione bezbednosti dobilo je sva izvršna ovlašćenja u sprovođenju ovog Zakona i ono će obavljati inspekcijski nadzor nad IKT sistemima od posebnog značaja.

U okviru RATEL-a će biti osnovan Nacionalni centar za prevenciju i zaštitu od bezbednosnih rizika u IKT sistemima (Nacionalni CERT).

Nacionalni CERT je zadužen za prevenciju i zaštitu bezbednosnih rizika u IKT sistemima na nacionalnom nivou, saradnju sa istim institucijama iz drugih država imajući u vidu da incidenti u informacionim sistemima najčešće imaju prekogranični karakter.

U Upravi za zajedničke poslove republičkih organa će biti formiran CERT republičkih organa koji će voditi računa o bezbednosti informacionih sistema u republičkim organima.

Predviđeno je i osnivanje Tela za koordinaciju poslova informacione bezbednosti pri Vladi Republike Srbije, koje će sačinjavati predstavnici državnih organa čiji su poslovi povezani sa informacionom bezbednošću.

Članovi ovog tela će biti predstavnici ministarstava nadležnih za poslove informacionog društva, odbrane, unutrašnjih poslova, spoljnih poslova, pravde, predstavnici službi bezbednosti, Generalnog sekretarijata Vlade, Nacionalnog i Republičkog CERT-a.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, 27.01.2016.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija