Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

POKRENUT PROJEKAT SAVETA EVROPE "PRAVOSUĐE NA TEMELJIMA LJUDSKIH PRAVA": Podrška u ostvarenju ciljeva postavljenih Akcionim planom za reformu pravosuđa 2013- 2018. godinu, bolja saradnja između nacionalnih sudova i Evropskog suda za ljudska prava po pitanju zaštite ljudskih prava na nacionalnom nivou


Spona pravosuđa i ljudskih prava vidljivija je i snažnija nego ikada, u trenutku kada se Srbija nalazi na sredini reformskog perioda i na korak od otvaranja Poglavlja 23, izjavio je ministar pravde Nikola Selaković, na obeležavanju početka novog projekta Saveta Evrope "Pravosuđe na temeljima ljudskih prava".

Prema rečima ministra, finalno je ishodište u borbi za zaštitu ljudskih prava je nezavisno, nepristrasno, stručno, odgovorno i efikasno pravosude, jer su tužilaštvo i sud institucije koje su dužne da postupaju u slučaju da kada se ne poštuju Ustavom i zakonom propisane garancije ljudskih prava.

Oblast ljudskih prava nesumnjivo predstavlja jednu od oblasti u kojima je borba za usklađivanje sa evropskim standardima najintenzivnija, budući da se evrospki propisi i zakonodavstvo konstantno menjaju i postaju sve složeniji.

"Još intenzivniji je proces izgradnje standarda poštovanja i zaštite ljudskih prava, kroz tumačenje Evropske Konvencije u praksi Evropskog suda za ljudska prava", naveo je Selaković.

Ministar je podržao projekat čija je ideja da se obezbede specifična znanja i studentima pravnih fakulteta kao pravnicima u nastajanju, tako i iskusnim sudijama i tužiocima. To je, kako je ocenio, pravi je način da se istovremeno ulaže i u sadašnjost i u budućnost.

Projekat "Pravosuđe na temeljima ljudskih prava" ima za cilj da podrži pravosuđe u Srbiji u ostvarenju ciljeva postavljenih u Akcionom planu za reformu pravosuđa 2013- 2018. godinu, kao i da pospeši dijalog između nacionalnih sudova i Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu po pitanju zaštite ljudskih prava na nacionalnom nivou.

Novi projekat Saveta Evrope "Pravosuđe na temeljima ljudskih prava", koji finansira Fond za finansiranje projekata iz oblasti ljudskih prava, odgovoriće na tekuće potrebe pravosuđa i doprineće dugoročnoj pravnoj reformi u Srbiji.

Istovremeno, projekat ima za cilj da ojača značaj obrazovanja pravnih stručnjaka u oblasti ljudskih prava, kroz integraciju Evropske konvencije o ljudskim pravima u sve relevantne predmete, kako bi budući diplomirani pravnici stekli znanje da se za svako pravno pitanje može naći rešenje u sudskoj praksi Evropskog suda za ljudska prava i kako bi savladali metodologiju primene u praksi.

Projekat će doprineti daljem jačanju znanja i veština sudija i sudijskih pomoćnika u sudovima-partnerima projekta, po pitanju primene Evropske konvencije o ljudskim pravima i sudske prakse Evropskog suda za ljudska prava u svakodnevnom radu.

Krajnji doprinos projekta biće dosledna primena zaštite ljudskih prava na nacionalnom nivou.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 27.01.2016.
Naslov: Redakcija