Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UREDBA O SADRŽINI I NAČINU PODNOŠENJA PRIJAVE KONCENTRACIJE: Uredba stupa na snagu 2. februara 2016. godine. Predviđena je mogućnost prijavljivanja koncentracija u skraćenom obliku


Vlada Republike Srbije je 23. januara 2016. usvojila Uredbu o sadržini i načinu podnošenja prijave koncentracije ("Sl. glasnik RS", br. 5/2016), koja će  stupiti na snagu 2. februara 2016. godine od kada će početi da se primenjuje u radu Komisije za zaštitu konkurencije.

Prijave koncentracije koje budu podnete od 2. februara moraju biti u skladu sa ovom Uredbom. Novom Uredbom predviđena je mogućnost prijavljivanja koncentracija u skraćenom obliku, što će učesnicima na tržištu olakšati podnošenje prijava, smanjenjem potrebne dokumentacije koja se dostavlja u prilogu prijave. Uslovi za podnošenje prijave u skraćenom obliku propisani su istom Uredbom.

Komisija je spremna da primenom instituta pre-notification meeting (konsultacije pre podnošenja prijave) učesnicima na tržištu otkloni nedoumice u primeni Uredbe.

Izvor: Vebsajt Komisija za zaštitu konkurencije, 26.01.2016.
Naslov: Redakcija