Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA: Poverenik traži da Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu preduzme mere zbog kršenja ovog Zakona


Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti u pismu upućenom Kori Udovički, ministarki za državnu upravu i lokalnu samoupravu, upozorio je na specifičnu, nepoželjnu, sve češću pojavu u sprovođenju Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja ("Sl. glasnik RS", br. 120/2004, 54/2007, 104/2009 i 36/2010 - dalje: Zakon) i s tim u vezi zatražio preduzimanje potrebnih mera.

Poverenik ocenjuje da situacije u kojima se od podnosilaca zahteva za pristup informacijama, zbog toga što je zahtev navodno "nejasan" ili "neuredan", čak i kad nije takav, traži da zahtev "urede", odnosno da "preciziraju" njegov predmet kao nešto što šteti ugledu državne administracije i uspostavljanju poverenja građana u njen rad. Posebno je zabrinjavajuće da se to dešava i onda kada su predmet zahteva za pristup informacijama sadržina odnosno kopije dokumenata čije postojanje i naziv su opštepoznati.

Svi koji rade u administraciji, u organima vlasti, imaju obavezu da u svom radu i postupanju polaze od toga da je njihov osnovni zadatak omogućavanje lakšeg ostvarivanja prava građana a nikako ne otežavanje i komplikovanje koje neretko asocira i na šikaniranje, navodi sa u pismu Poverenika.

S tim u vezi Poverenik je još jednom podsetio da je svako nezakonito onemogućavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama, pored ostalog i Zakonom predviđen, kažnjiv prekršaj u skladu sa članom 46 tačka 12 Zakona.

Izvor: Vebsajt Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, 27.01.2016.
Naslov: Redakcija