Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT IZMENA I DOPUNA PRAVILNIKA O NAČINU SPROVOĐENJA REORGANIZACIJE UNAPRED PRIPREMLJENIM PLANOM REORGANIZACIJE I SADRŽINI TOG PLANA (UPPR)


Održan prvi sastanak radne grupe za izradu nacrta Pravilnika koji za cilj ima češću upotrebu UPPR-a kao preventivnog mehanizma za rešavanje problema nelikvidnih privrednih društava

 

Ministarstvo privrede Srbije saopštilo je da je održan prvi sastanak Radne grupe za izradu nacrta izmena i dopuna Pravilnika o načinu sprovođenja reorganizacije unapred pripremljenim planom reorganizacije i sadržini tog plana ("Sl. glasnik RS", br. 37/2010) (UPPR).

Razlog za korekciju ovog podzakonskog akta jeste usklađivanje sa postojećim Zakonom o stečaju ("Sl. glasnik RS", br. 104/2009, 99/2011 - dr. zakon, 71/2012 - odluka US i 83/2014), ali i pojednostavljivanje procedure podnošenja, usvajanja i sprovođenja usvojenih UPPR-ova.

Cilj je češća upotreba UPPR-a kao preventivnog mehanizma rešavanja problema nelikvidnih preduzeća i sprečavanja njihovog odlaska u stečaj, ali istovremeno i sprečavanje njegove zloupotrebe.

Novim pravilnikom stvaraju se uslovi za to da se u postupak izrade unapred pripremljenog plana reorganizacije uključe svi poverioci i druga zainteresovana lica pre podnošenja plana sudu, čime se istovremeno skraćuje vreme trajanja postupka pred sudom.

Takođe, povećava se uspešnost sprovođenja UPPR i oživljavanja nelikvidnih privrednih društava.

U izradu ovog pravilnika su, pored predstavnika resornog ministarstva i državnih institucija, prvi put uključeni i oni na koje se on odnosi i koji će ga sprovoditi, a to su predstavnici privrede, bankarskog sektora i sudske vlasti.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 27.01.2015.