Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ROK ZA PODNOŠENJE POJEDINAČNE PORESKE PRIJAVE ISTIČE 2. FEBRUARA 2015. GODINE


Poreska uprava podseća obveznike da je krajnji rok za podnošenje Pojedinačne poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po odbitku na teret primaoca prihoda, za sve isplate prihoda u 2014. godini, 2. februar 2015. godine.

Pojedinačna poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po odbitku na teret primaoca prihoda, za sve isplate prihoda u 2014. godini podnosi se isključivo u elektronskom obliku preko elektronskog servisa Poreske uprave, u delu e-Porezi.

Korisničko uputstvo za podnošenje PPP prijave, kao i prateće primere za PPP prijavu – Deo 2, 3 i 4, u odgovarajućem formatu, može se naći na adresi http://www.purs.gov.rs/e-porezi/Uputstva.html.

Sva pitanja u vezi sa podnošenjem poreskih prijava elektronskim putem, kao i sugestije i komentare na rad portala poreski obveznici mogu poslati elektronskom poštom na adresu eporezi@purs.gov.rs.

Izvor: Vebsajt Poreske uprave, 27.01.2015.