Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

USKLAĐENI DINARSKI NEOPOREZIVI IZNOSI POREZA NA DOHODAK GRAĐANA IZ ČLANA 9. STAV 1. TAČ. 9), 12) I 13), ČLANA 15A ST. 2, 4. I 5, ČLANA 18. STAV 1. TAČ. 1), 2), 4), 5), 6) I 7) I ČLANA 21A ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA GODIŠNJIM INDEKSOM POTROŠAČKIH CENA U 2013. GODINI


Na osnovu člana 12a stav 2. Zakona o porezu na dohodak građana ("Sl. glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - odluka US, 7/2012 - usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 - odluka US, 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 - ispr. i 108/2013),

Vlada objavljuje

USKLAĐENE DINARSKE NEOPOREZIVE
IZNOSE
poreza na dohodak građana iz člana 9. stav 1. tač. 9), 12) i 13), člana 15a st. 2, 4. i 5, člana 18. stav 1. tač. 1), 2), 4), 5), 6) i 7) i člana 21a Zakona o porezu na dohodak građana godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2013. godini

1. Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi poreza na dohodak građana iz člana 9. stav 1. tač. 9), 12) i 13), člana 15a st. 2, 4. i 5, člana 18. stav 1. tač. 1), 2), 4), 5), 6) i 7) i člana 21a Zakona o porezu na dohodak građana ("Sl. glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - odluka US, 7/2012 - usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 - odluka US, 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 - ispr. i 108/2013) su:

 

usklađeni dinarski neoporezivi iznosi

1) u članu 9. stav 1:

 

- Pomoć u slučaju smrti zaposlenog, člana njegove porodice ili penzionisanog radnika - tačka 9)

62.157

- Stipendije i krediti učenika i studenata - tačka 12)

10.656

- Naknada za ishranu - hranarina koju sportistima amaterima isplaćuju amaterski sportski klubovi, u skladu sa zakonom kojim se uređuje sport - tačka 13)

8.880

2) u članu 15a st. 2, 4. i 5:

 

- Neoporezivi iznos zarade

11.242

3) u članu 18. stav 1:

 

- Naknada troškova prevoza u javnom saobraćaju - tačka 1)

3.552

- Dnevnica za službeno putovanje u zemlji - tačka 2)

2.132

- Naknada prevoza na službenom putovanju - tačka 4)

6.216

- Solidarna pomoć za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice - tačka 5)

35.519

- Poklon deci zaposlenih, starosti do 15 godina, povodom Nove godine i Božića - tačka 6)

8.880

- Jubilarna nagrada zaposlenima, u skladu sa zakonom koji uređuje rad - tačka 7)

17.758

4) u članu 21a:

 

- Premija za dobrovoljno zdravstveno osiguranje i penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond

5.329

2. Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi poreza na dohodak građana iz tačke 1. stupaju na snagu 1. februara 2014. godine.

05 broj 43-615/2014

U Beogradu, 24. januara 2014. godine

Izvor: Redakcija, 27.1.2014.