Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

USKLAĐENI DINARSKI IZNOS IZ ČLANA 13. STAV 3. ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE GODIŠNJIM INDEKSOM POTROŠAČKIH CENA U 2013. GODINI


Na osnovu člana 65a stav 2. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 7/2012 - usklađeni din. izn., 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013 i 108/2013),

Vlada objavljuje

USKLAĐENI DINARSKI IZNOS
iz člana 13. stav 3. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje godišnjim indeksom
potrošačkih cena u 2013. godini

1. Usklađeni dinarski iznos iz člana 13. stav 3. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 7/2012 - usklađeni din. izn., 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013 i 108/2013)) iznosi 5.329 dinara.

2. Usklađeni dinarski iznos iz tačke 1. stupa na snagu 1. februara 2014. godine.

05 broj 43-616/2014

U Beogradu, 24. januara 2014. godine

Izvor: Redakcija, 27.1.2014.