Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI IZ ČLANA 56B STAV 2. TAČKA 1) I STAV 3. ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST


Na osnovu člana 56b stav 6. Zakona o porezu na dodatu vrednost ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 86/2004 - ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012 i 108/2013),

Vlada objavljuje

USKLAĐENE DINARSKE IZNOSE
iz člana 56b stav 2. tačka 1) i stav 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost

1. Usklađeni dinarski iznosi iz člana 56b stav 2. tačka 1) i stav 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 86/2004 - ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012 i 108/2013) godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2013. godini su:

usklađeni
dinarski iznosi

1) u članu 56b stav 2. tačka 1):

- ukupan neto prihod roditelja, odnosno staratelja bebe u godini koja prethodi godini u kojoj se podnosi zahtev za refundaciju PDV za kupovinu hrane i opreme za bebe, ostvaren u iznosu manjem od:

- ukupna imovina roditelja, odnosno staratelja bebe na koju se plaća porez na imovinu u skladu sa propisima kojima se uređuju porezi na imovinu manja od:

981.120

23.914.800

2) u članu 56b stav 3:

- pravo na refundaciju PDV za kupovinu hrane i opreme za bebe, za bebu starosti do dve godine, može se ostvariti do iznosa od:

- u prvoj godini starosti bebe do:

- u drugoj godini starosti bebe do:

71.540

40.880

30.660

2. Usklađeni dinarski iznosi iz tačke 1. primenjuju se od 1. februara 2014. godine.

05 broj 43-617/2014

U Beogradu, 24. januara 2014. godine

Izvor: Redakcija, 27.1.2014.