Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O VANPARNIČNOM POSTUPKU: Rešavanje problema pravno nevidljivih osoba


Državni sekretar Ministarstva pravde i državne uprave Vlade Republike Srbije Gordana Stamenić saopštila je da je od 2009. godine do danas rešeno 20.679 zahteva pravno nevidljivih osoba za upis u matičnu knjigu rođenih.

Stamenić je, na konferenciji za novinare na kojoj su predstavljeni rezultati u oblasti rešavanja problema pravno nevidljivih osoba i Roma bez dokumenata, navela da nema tačnih podataka o broju neupisanih, ali da se stiče utisak da se on smanjuje, s obzirom na sve manji broj zahteva za naknadni upis.

Ona je ukazala na to da je donošenje Zakona o matičnim knjigama ("Sl. glasnik RS", br. 20/2009) i Zakona o vanparničnom postupku ("Sl. glasnik SRS", br. 25/82 i 48/88 i "Sl. glasnik RS", br. 46/95 - dr. zakon, 18/2005 - dr. zakon, 85/2012 i 45/2013 - dr. zakon), koji su pojednostavili procedure, bilo od velikog značaja za rešavanje problema pravno nevidljivih osoba, odnosno onih koji nisu upisani u matičnu knjigu rođenih i nemaju dokumenta.

Osim domaćeg pravnog okvira, kako je objasnila, tome je u velikoj meri doprineo i Sporazum o razumevanju Visokog komesarijata UN za izbeglice (UNHCR), Ministarstva pravde i državne uprave Vlade Srbije i zaštitnika građana Republike Srbije, koji je potpisan u aprilu 2012. godine.

Prema njenim rečima, na osnovu ovog dokumenta organizovane su posete naseljima u kojima žive Romi, ali i brojne obuke za sudije, zaposlene u centrima za socijalni rad i matičare.

Stamenić je naglasila da zahtev za upis u matične knjige rođenih, pored osoba koje žele da ostvare to pravo, može da podnese i centar za socijalni rad, pri čemu su podnosioci zahteva oslobođeni plaćanja svih sudskih i administrativnih taksi.

Aktivnosti su usmerene i na identifikovanje osoba u smeštaju za decu bez roditeljskog staranja, navela je ona i dodala da čak i u ustanovama tog tipa ima dece koja nisu upisana u matične knjige rođenih.

Šef Kancelarije UNHCR-a u Srbiji Eduardo Arboleda podsetio je na to da je UNHCR podržao rešavanje problema osoba koje nemaju lična dokumenta, i istakao da je Srbija prva zemlja na zapadnom Balkanu sa kojom je potpisan sporazum o razumevanju.

Arboleda je saopštio da je istraživanje sprovedeno 2010. godine pokazalo da 6,8 odsto Roma nema dokumenta Republike Srbije, dok 1,5 odsto njih nije upisano u matične knjige pri rođenju.

Predstavnici UNHCR-a posetili su izolovane sredine u kojima žive Romi više od 900 puta, ukazao je on i iskazao očekivanje da će problem pravno nevidljivih osoba biti rešen do 2015. godine.

On je istakao da sva deca po rođenju imaju pravo na to da budu upisana u matičnu knjigu rođenih, dok je kod onih koji nemaju prebivalište omogućeno da budu upisani u nadležnom centru za socijalni rad, kako bi se obezbedili uslovi za to da im se izdaju lične karte.

Zamenik zaštitnika građana Robert Sepi izrazio je zadovoljstvo činjenicom da su partnerstvo i saradnja sa Ministarstvom pravde i državne uprave i UNHCR-om dali dobre rezultate, uz ocenu da se upis Roma u matične knjige obavlja zadovoljavajućom dinamikom.

Sepi je objasnio da se broj zahteva i pritužbi pravno nevidljivih osoba smanjuje, uz napomenu da najveći problem sada nije upis u matične knjige rođenih, već ostvarivanje nekih drugih prava, kao što je, na primer, pravo na socijalnu pomoć.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 27.1.2014.