Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAPOČELE JAVNE KONSULTACIJE O NACRTU STRATEGIJE RAZVOJA PREDUZETNIŠTVA I KONKURENTNOSTI ZA PERIOD 2014-2020. GODINE


Deset ključnih mera odnose se na:

- usvajanje izmena i dopuna zakona o privatizaciji i o stečaju,

- smanjenje nameta na rad,

- izmenu radnog zakonodavstva,

- reformu sistema izdavanja građevinskih dozvola,

- uvođenje korporativnog upravljanja u javna preduzeća,

- reformu inspekcijskog nadzora,

- registraciju of-šor (off-shore) preduzeća,

- usvajanje izmena i dopuna Zakona o turizmu u cilju smanjenja sive ekonomije,

- usvajanje Zakona o zadrugama i

- usvajanje Zakona o zanatstvu.

Prilikom pripreme Nacrta strategije i akcionog plana u potpunosti su uvažene smernice iz dokumenata koja utvrđuju politiku Evropske unije u toj oblasti, regionalnih strateških dokumenata i nacionalnih strateških dokumenatakoji uređuju oblasti povezane sa konkurentnošću i preduzetništvom.

Posebna pažnja posvećena je uključivanju preporuka sadržanih u Izveštaju Svetske banke o poslovanju u Srbiji, Izveštaju o globalnoj konkurentnosti Svetskog ekonomskog foruma, Sivoj knjizi NALED-a, Beloj knjizi Saveta stranih investitora, kao i analizama Projekta za bolje uslove poslovanja USAID, Privredne komore Srbije i Unije poslodavaca Srbije, navodi se u saopstenju.

Dodaje se da je obavljeno i usklađivanje sa svim nacionalnim dokumentima.

Izvor: RTV