Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

Propisi


 • ZAKON O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 7/2012 - usklađeni din. izn., 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 108/2013 i 6/2014 - usklađeni din. izn.)
 • ZAKON O POREZU NA DODATU VREDNOST ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 86/2004 - ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013 i 6/2014 - usklađeni din. izn.)
 • ZAKON O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - odluka US, 7/2012 - usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 - odluka US, 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 - ispr., 108/2013 i 6/2014 - usklađeni din. izn.)
 • UREDBA O IZVRŠAVANJU ZAKONA O AKCIZAMA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE KOSOVO I METOHIJA ZA VREME VAŽENJA REZOLUCIJE SAVETA BEZBEDNOSTI OUN BROJ 1244 ("Sl. glasnik RS", br. 111/2013 i 6/2014)
 • UREDBA O PRIVREMENOM FINANSIRANJU JAVNIH SERVISA ("Sl. glasnik RS", br. 6/2014)
 • USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI IZ ČLANA 56B STAV 2. TAČKA 1) I STAV 3. ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST ("Sl. glasnik RS", br. 6/2014)
 • USKLAĐENI DINARSKI IZNOS IZ ČLANA 13. STAV 3. ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE GODIŠNJIM INDEKSOM POTROŠAČKIH CENA U 2013. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 6/2014)
 • USKLAĐENI DINARSKI NEOPOREZIVI IZNOSI POREZA NA DOHODAK GRAĐANA IZ ČLANA 9. STAV 1. TAČ. 9), 12) I 13), ČLANA 15A ST. 2, 4. I 5, ČLANA 18. STAV 1. TAČ. 1), 2), 4), 5), 6) I 7) I ČLANA 21A ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA GODIŠNJIM INDEKSOM POTROŠAČKIH CENA U 2013. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 6/2014)
 • UPUTSTVO O NAČINU UPLAĆIVANJA I EVIDENTIRANJA ODREĐENIH JAVNIH SREDSTAVA I PRAĆENJA UKUPNIH JAVNIH SREDSTAVA BUDŽETA GRADA BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 72/2013)
 • ODLUKA O VISINI ČLANARINE ZA ČLANOVE FARMACEUTSKE KOMORE SRBIJE ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 6/2014)
 • ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA EMITOVANJE TELEVIZIJSKOG I/ILI RADIO PROGRAMA ("Sl. glasnik RS", br. 75/2013 i 6/2014)
 • PODACI O KRETANJU PROSEČNE MESEČNE ZARADE BEZ POREZA I DOPRINOSA I O KRETANJU POTROŠAČKIH CENA U REPUBLICI SRBIJI OD 1. JULA DO 31. DECEMBRA 2013. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 6/2014)
 • PODACI O PROSEČNIM GODIŠNJIM ZARADAMA I PROSEČNIM GODIŠNJIM ZARADAMA BEZ POREZA I DOPRINOSA U REPUBLICI SRBIJI U 2013. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 6/2014)
 • PODACI O PROSEČNIM ZARADAMA I PROSEČNIM ZARADAMA BEZ POREZA I DOPRINOSA PO ZAPOSLENOM ISPLAĆENIM U DECEMBRU 2013. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 6/2014)
 • PODATAK O PROSEČNOJ GODIŠNJOJ ZARADI PO ZAPOSLENOM U REPUBLICI SRBIJI ISPLAĆENOJ U 2013. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 6/2014)
 • PODATAK O VISINI PROSEČNE MESEČNE ZARADE PO ZAPOSLENOM ISPLAĆENE U ČETVRTOM KVARTALU 2013. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 6/2014)
 • PRAVILNIK O PREKOGRANIČNOM PROMETU I TRGOVINI ZAŠTIĆENIM VRSTAMA ("Sl. glasnik RS", br. 99/2009 i 6/2014)
 • REŠENJE O UPISU U REGISTAR POLITIČKIH STRANAKA - SLOVAČKA DEMOKRATSKA STRANKA ("Sl. glasnik RS", br. 6/2014)
Izvor: Paragraf Lex